Vídeň otevřela plovoucí zahrady a chladící park

Širší centrum Vídně získalo nové veřejné prostory. U Dunajského kanálu vyrostly takzvané plovoucí zahrady a o necelé tři kilometry jižněji na Vídeňany čeká park, který ochlazuje své okolí. Další podobné přestavby se ve Vídni objeví i v dalších letech.

Místo nepřístupné betonové plochy na břehu Dunajského kanálu ve Vídni vyrostla ozeleněná odpočinková zóna o velikosti 1 500 m2. Její součástí jsou i plovoucí zahrady po vzoru Paříže, informoval vídeňský magistrát. „Změna oživí oblast Dunajského kanálu, přináší více zeleně i ochlazení pro město,“ uvedla městská radní pro životní prostředí Ulli Sima u příležitosti otevření 1. října. „Cíleně vytváříme další volné plochy přímo u vody, kde nemusí nikdo nic konzumovat a naopak může relaxovat,“ doplnila radní.

 

Stavební práce trvaly tři měsíce a jak dokládá Martin Jank z vídeňské městské firmy zodpovědné za přípravu projektu, akce byla výzvou po technické i prostorové stránce. Základy pro nové přemostění musely být navrtány až do hloubky 30 metrů, aby byly nezávislé na starších stavbách. Místem navíc prochází frekventovaná cyklostezka a transport dílů i práce tak probíhaly na vodě, aby neomezily provoz na souši. Celý návrh vznikl v souladu s památkáři a zachovává unikátní prvky původní plavební komory. Ta měla být součástí nezamrzajícího vnitroměstského přístavu, plány z přelomu 19. a 20. století ale nikdy nedošly naplnění.

Chladící park

S počátkem října vídeňská radnice zpřístupnila i další veřejný prostor – první chladící park. Jeho středobodem je kruhový coolspot o velikosti přibližně 30 m2, sestávající ze tří prstenců s mlhovišti a popínavých rostlin. Právě tato část renovované plochy na kraji Esterházyparku byla zpřístupněna už v srpnu a v horkých dnech se těšila velkému zájmu obyvatel.  Na ploše 2 640 m2 nyní stojí i další mlhoviště, která přispívají k ochlazení okolí až o 6 stupňů Celsia. Celý projekt je navíc pod vědeckým dohledem a čeká jej i vyhodnocení a návrhy na zlepšení technických řešení.

Miliony eur pro boj se změnou klimatu

Vídeňský magistrát věnuje boji se změnou klimatu ve městě veliké úsilí a aktuálně na něj vyčlenil přes 12,5 milionů eur. 8 milionů eur míří do výsadby nových stromů, 4,6 milionů eur získají městské části. Těm magistrát spolufinancuje projekty zaměřené například na rozbití velkých asfaltových ploch zelení, zastínění nebo zelené fasády, a to až do výše 80 procent nákladů. „Společně bojujeme proti tepelným ostrovům zapříčiněným změnou klimatu. Tyto tepelné ostrovy znesnadňují život především starším, slabším nebo nemocným lidem. V našem městě se všichni musí cítit dobře, bez ohledu na místo bydliště nebo finanční situaci,“ vysvětlila městská radní Sima přístup Vídně.

 

Foto: © PID/Fürthner