Světový den medvědů

Před necelým měsícem jsme si připomínali Mezinárodní den ledních medvědů, na první sobotu v červnu připadá Národní den medvědů baribalů, 7. listopadu Národní den objímání plyšových medvídků. A na dnešek připadá Světový den medvědů, který patří všem medvědům.  

 

Světový den medvědů  (World Bear Day) je věnován ochraně všech medvědů bez ohledu na druh. Medvědi jsou globálně ohroženi úbytkem jejich životního prostředí v důsledku činnosti člověka, klimatických změn, ale také vzhledem ke své mohutnosti i přímými konflikty s lidmi. V neposlední řadě byli a někde stále ještě jsou medvědi využíváni v zábavním průmyslu a také pro asijskou medicínu (žluč či vaření polévek z medvědích tlap).

 

Na Zemi se v současné době vyskytuje osm druhů medvědů, u některých rozlišujeme více poddruhů. Ještě v nedávné době byly k medvědům řazeny i pandy, ale ve skupině největších suchozemských šelem zůstala jen panda velká (Ailuropoda melanoleuca), jedinou pravou pandou je panda červená (Ailurus fulgens), která byla vyčleněna do samostatné čeledi pandovití. Medvědi se vyskytují v Evropě, Asii a Americe. Dříve se vyskytovali i v horách na severozápadě Afriky, zde však byli vyhubeni. Jednalo se o medvěda atlaského (Ursus arctos crowtheri), poddruh medvěda hnědého,

 

Největším medvědem je medvěd lední (Ursus maritimus), který obývá arktické ostrovy a severské pevninské pobřeží. Samec může dosáhnout hmotnosti až 600 kg. Soupeřem v mohutnosti by mohl být kodiak (jeden z poddruhů medvěda hnědého). Naopak nejmenším medvědem je medvěd malajský (Helarctos malayanus) vážící maximálně 65 kg. Největší areál obývá medvěd hnědý (Ursus arctos), na němž vytváří až 16 poddruhů. Ty mají velkou variabilitu tělesné hmotnosti – od cca 60 kg až po 600 kg právě u kodiaka. V Evropě a vzácně i v České republice se vyskytuje poddruh brtník (Ursus arctos arctos). Toto pojmenování je odvozeno od slova brť. Tak byly označovány duté stromy, ve kterých si dělaly hnízdo divoké včely. Brtník byl včelař, který z brtí vybíral med, což s oblibou dělají i medvědi. Brtník je i obec ve středních Čechách.

Medvědi v Zoo Ostrava

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je v současnosti chován jeden druh medvěda, a to medvěd ušatý (Ursus thibetanus). Od roku 2010 obývá pár těchto medvědů moderní chovatelsko-expoziční zařízení Čitván společně se skupinou primátů hulmanů posvátných (viz také video). Historicky byli v zoo chováni ještě medvědi lední – od roku 1964 do roku 2006, kdy uhynula poslední samice v úctyhodném věku 35 let. Dále tři poddruhy medvěda hnědého: brtníci byli chováni ještě v původní zoo v Ostravě-Kunčičkách, kde dokonce odchovali i několik mláďat. Jejich chov pokračoval i v zoo ve Slezské Ostravě až do roku 1990. V letech 1973 až 2000 pobýval v zoo největší poddruh kodiak. Třetím poddruhem byl medvěd syrský (Ursus arctos syriacus), který byl v zoo mezi lety 1981 a 2011.

 

Většina medvědů žila v zoo v betonových výbězích, které patřily k nejstarším stavbám. Kodiaci obývali malý klecový výběh. Všechny staré prostory byly pro tato zvířata naprosto nevhodné, proto se vedení zoo nakonec rozhodlo pro chov jen jednoho druhu, pro který se podařilo vystavět adekvátní zařízení. V Čitvánu mají medvědi k dispozici asi hektarový přírodní výběh. Před expozicí je možné vidět i kosterní model medvěda jeskynního (Ursus spelaeus) v životní velikosti, který žil na území Evropy a Asie a vyhynul před asi 24 tis. lety.

Medvědí kvíz

Medvědi jsou velmi zajímavá skupina zvířat. Více se o nich můžete dozvědět i prostřednictvím kvízu.

Autoři Pavel Vlček (foto), Enrico Gombala (video) a archiv Zoo Ostrava.