Liberecká zoo v sobotu oslaví Den supů

Na sobotu 7. 9. 2019 připadá Mezinárodní den supů a liberecká zoo se připojí k jeho oslavám. Cílem akce je upozornit na rapidní úbytek supů ve volné přírodě a akutní potřebu jejich ochrany.

Jednou z nejčastějších hrozeb pro populace supů je otrava karbofuranem, který je nebezpečný i pro člověka či domácí mazlíčky. Přestože je od roku 2008 ve všech zemích EU zakázán, hynou na otravu tímto jedem, určeným na dravce a šelmy, tisíce supů a dalších zvířat. Supi se také stávají nechtěnými oběťmi otrav diclofenacem – léčivem používaným k léčbě skotu. Tito majestátní a pro přírodu důležití ptáci tak dnes patří mezi ohrožené druhy.

Liberecká zoo ve své kolekci chová celkem 4 druhy těchto ohrožených dravců – supa hnědého, supa mrchožravého, supa himálajského a supa kapucína. Zároveň je dlouhodobě zapojena do projektu repatricace orlosupa bradatého, v rámci kterého se jí podařilo vypustit zpět do volné přírody v oblasti evropských Alp již 13 mláďat tohoto druhu.

 

Na sobotní akci si zahrada pro návštěvníky připravila například tematický samoobslužný vědomostní kvíz rozmístěný po návštěvnické trase v areálu zoo či projekci dokumentárních filmů o supech v ZooKINĚ. Ve 14.00 také proběhne setkání a beseda s ošetřovatelem dravých ptáků u voliéry supů himálajských.   

YouTube
Share