Katedrálu sv. Štěpána ve Vídni zdobí nebeský žebřík

Jižní věž Katedrály sv. Štěpána rozzářila nová světelná instalace ve tvaru nebeského žebříku. Nejnovější dílo současné vídeňské umělkyně Billi Thannerové odkazující na biblický příběh Jákoba má symbolizovat naději a katedrálu bude zdobit až do konce května.

Katedrála sv. Štěpána ve Vídni se může pyšnit další uměleckou instalací. Po postním plátně a termoforu Erwina Wurma nyní katedrálu zdobí nebeský žebřík Billi Thannerové. Ten sahá od křestní kaple přes klenbu katedrály až k její jižní věži. Slavnostně byla instalace rozsvícena v noci ze soboty na Boží hod velikonoční.

Nebeský žebřík v Katedrále sv. Štěpána ve Vídni

Nebeský žebřík odkazuje na biblický příběh popsaný ve Starém zákoně, kdy se Jákobovi ve snu zjevil žebřík, po kterém vystupovali a sestupovali andělé. „Jednotlivé příčky žebříku symbolizují ctnosti. V křesťanské víře bývá cesta člověka k Bohu často zobrazována jako žebřík či schody vedoucí do ráje. Tato cesta do nebe vede přes jednotlivé ctnosti. S každou příčkou opouštíme egoistické potřeby tohoto světa a přibližujeme se Bohu,“ vysvětluje Jákobův odkaz farář Toni Faber. Podle autorky instalace má nebeský žebřík symbolizovat především naději. Žebřík a jeho jednotlivé příčky tak připodobňuje k životním etapám, které nás učí, že není důležitý způsob života, ale jeho úroveň. Pohled vzhůru má umožnit volný průběh našim tužbám, přáním a nadějím, pomoci získat statečnost, sílu, vytrvalost a načerpat odhodlání a víru. Celkem třiatřicet příček tak odkazuje na třiatřicet ctností, které Thannerová vybrala i pro představení, které bylo součástí slavnostní iluminace. Zároveň podle umělkyně příčky odkazují i na tři božské ctnosti – víru, lásku a naději.

Nebeský žebřík symbolizující naději a cestu z hlubin současné pandemie bude ve Vídni k vidění až do 31. května 2021.

Nebeský žebřík v Katedrále sv. Štěpána ve Vídni

 

Foto: Jenni Koller

YouTube
Share