Den: 9. 8. 2018

Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území hlavního města je silniční doprava

Za nejvýznamnější riziko lze považovat ultrajemné částice a na ně navázané rizikové látky. Prakticky u všech typů motorů platí, že emise částic závisí především na kvalitě konstrukce, seřízení, údržbě a obsluze motoru.

Read More

Stovky domácností se dočkají nového vytápění

V rámci Programu Čistá energie Praha 2018 podpoří hlavní město více jak dvě stovky projektů, které si kladou za cíl ekologičtější vytápění.

Read More

Novofest 2018 Letošní již osmý ročník oblíbeného hudebního festivalu Novofest proběhne 28. 8. – 4. 12. 2018

Vzhledem k plánované rozsáhlé letní rekonstrukci tradičního místa konání Novofestu – Velkého sálu Novoměstské radnice – bude letošní program festivalu rozprostřen od pozdního léta do podzimních měsíců.

Read More

Budeč zve na prohlídku rotundy sv. Petra a Pavla

Každý víkend od 9:30 do 17:00 až do konce září provázíme na Budči. Prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla – nejstarší stojící stavby v republice – a přilehlého raně středověkého hradiště.

Read More

Pro Prahu byla vyhlášena smogová situace

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil včera před 17. hodinou pro území aglomerace Praha smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu.

Read More

Obnovili jsme křížek v Suchém dole

Správa Krkonošského národního parku pečuje nejenom o přírodní, ale i kulturní dědictví Krkonoš. Právě proto jsme v letošním roce kompletně zrekonstruovali 156 let starý křížek v Suchém dole pod Rýchorami.

Read More

Požitkářská míle ve Vídeňském lese

Ve Vídeňském lese se první dva víkendy v září spojí více než 80 vinařů a vytvoří tak oblíbenou Genussmeile, Požitkářskou míli. Vznikne tak nejdelší vinný šenk na světě, který v délce deseti kilometrů bude kopírovat První vídeňskou vodovodní turistickou stezku. Ta vede od Mödlingu přes oblastní vinotéku v Thallernu do Gumpoldskirchenu a dále přes Pfaffstätten, Baden a […]

Read More