Top news

Cesta za památníky bojů Karpatsko-dukelské operace

Putování začíná ve východoslovenské obci Svidník. Zde se nachází Vojenské muzeum  zaměřené na období dějin od roku 1914 do roku 1945. Poblíž budovy Muzea je součástí expozice Park bojové techniky vybudovaný v letech 1971-1974. Jsou zde soustředěny exponáty vojenské těžké bojové techniky z období Karpatsko-dukelské operace i z poválečného období.

V blízkosti se nachází Památník sovětské armády. Před ním stojí bronzová socha sovětského vojáka vzdávajícího hold padlým spolubojovníkům. Komplex dotvářejí sousoší, reliéfy a symbolické hroby příslušníků pěchoty, tankistů, dělostřelců i letců. Součástí památníku je i vojenský hřbitov.

Údolí smrti je mezi  obcemi Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná. Pokud tudy budete projíždět, pohled na tanky rozmístěné v terénu podél silnice vyvolává silné emoce. Tanky připomínají urputné boje, které se zde odehrály ve dnech 25.- 27. října 1944. Vstup do Údolí smrti ve směru od Svidníku označuje památník Taran. Tvoří ho dva do sebe zaklesnuté tanky.  Na informačních tabulích u silnice se dočtete podrobnosti o průběhu bojů. Počet padlých vojáků byl tak vysoký,  že podle informací od pamětníků po skončení bojů byla půda nasáklá krví a několik dní byla zbarvená i voda v potoce.
Pokud budete pokračovat od Údolí smrti dále směrem k polským hranicím, po pravé straně silnice za obcí Vyšný Komárnik přijedete k Památníku československého armádního sboru na Dukle.  Jeho součástí je i kolumbárium, jehož portál je zdobený reliéfy znázorňujícími bojovou cestu 1. čs. armádního sboru v SSSR z Buzuluku do Prahy. Cestou k památníku si můžete na bronzových tabulích přečíst  jména 1 265 příslušníků 1. čs. armádního sboru v SSSR, kteří padli během Karpatsko-dukelské operace. V severní části památníku vznikla v roce 1981 tzv. Alej hrdinů, kterou tvoří 15 bust sovětských a československých hrdinů Karpatsko-dukelské operace.  

V blízkosti památníku byla na místě původní dřevěné vyhlídkové věže z roku 1959 postavena mohutná 49 m vysoká betonová vyhlídková věž se dvěma vyhlídkovými plošinami. Při pohledu z věže si uděláte představu v jakém terénu probíhaly boje. V expoziční místnosti si můžete prohlédnout dobové fotografie a nálezy z bojiště.

Návštěva obou míst vám přiblíží historii nedávno minulou.

 
Booking.com