Top news

Projekt Lípy republiky má i mobilní aplikaci s kvízem

Nadšenci, kteří mapují lípy, jež připomínají vznik Československé republiky nebo jeho výročí spustili mobilní aplikaci Lípy republiky. Chceme zachránit poselství jubilejních stromů. Které byly vysazeny na paměť vzniku naší republiky či připomínají naši národní svobodu a demokracii a tato aplikace by mohla našemu úsilí pomoci, říká iniciátor vzniku projektu Aleš Rudl.

Přes mobilní aplikaci můžete otestovat i své znalosti.

Aplikace je nástavbou webu Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, který obsahuje mapu již objevených stromů republiky či dává návody jak správně naplánovat nové jubilejní výsadby v letošním roce.
„S mobilní aplikaci si můžete bez internetového připojení přečíst důležité informace o projektu, výsadbách lip či si zahrát kvíz s tematickými otázkami,“ říká tvůrce Android aplikace Lukáš Zajíček. 
Aplikaci je možné zdarma stáhnout na Google Play.

Do mapování jubilejních lip se může zapojit každý

Na řadu dřevin nesoucí důležitá historická poselství, a která krášlí čestná místa našich sídel, se mnohdy pozapomnělo. „Budeme rádi, když na počest 100. výročí vzniku ČSR zapátráte v kronikách či se zeptáte pamětníků, jestli nějaká lípa republiky roste i ve vaší obci a dáte nám vědět,“ doplňuje členka týmu projektu Lípy republiky Jana Říhová.  
Z dosavadního pátrání vyplývá, že výroční výsadby se vždy těšily veliké pozornosti. Probíhaly za účasti početného publika či se při této příležitosti konaly průvody. Početné výsadby probíhaly především v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.
„Ukázalo se, že jedním ze základů úspěchu provedené výsadby je volba místa. Řada lip republiky „doplatila“ na rozvoj dopravy a rozšiřování komunikací. Jejich ztrátou se ochuzujeme o živé svědky naší národní historie,“ dodává dendrolog Aleš Rudl.


Booking.com