MANAŽER ROKU 2020 – zájemci mají šanci se přihlásit do konce srpna

Česká manažerská asociace v soutěži MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti 19. října 2021. Termín podání přihlášek je do 31. srpna.

Připojte se k úspěšným manažerským osobnostem

Přihlaste se do soutěže o nejlepšího manažera/ku za rok 2020

Již 28 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v České republice. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se dobu existence soutěže dostalo přes 1600 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí.

 

 Slavnostní večer v Paláci Žofín

Co se nemění, je místo slavnostního večera v pražském Paláci Žofín. Obvykle se vyvrcholení soutěže účastní řada VIP hostů – manažeři, podnikatelé, členové vlády, poslanci, hejtmané, novináři, a v neposlední řadě garanti jednotlivých kategorií, jimiž jsou partnerské svazy, asociace a komory.

Do konce srpna mají tedy zájemci možnost přihlásit se do 28. ročníku, hodnotí se práce soutěžících za rok 2020, jehož koncept se nemění. „Držíme kontinuitu, oborové kategorie, ale vycházíme vstříc moderním trendům ve společnosti a managementu a přinesli jsme nové kategorie,“ uvedl Ivo Gajdoš.

Oceňované kategorie

 1. Manažer digitálního věku
 2. Vizionář
 3. Manažer malého a středního podniku
 4. Zahraniční manažer
 5. Mladý manažerský talent (do 35 let)
 6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
 7. Zemědělství
 8. Služby
 9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
 10. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

 

Kdo získá ocenění

 • Manažer roku a Manažerka roku
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj

Odborným garantem a vyhlašovatelem kategorie inovace je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace České manažerské asociace.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů vzniklo v roce 1990, letos si připomíná 30 let své existence. Jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Více informací naleznete ZDE