Výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR- Založeno 1918

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum připravují na letošní rok, kdy uplyne přesně sto let od založení ČSR, výstavní projekt Založeno 1918. Projekt se skládá z pěti samostatných výstav k oslavám 100 let vzniku ČR a 25 let samostatné České republiky. V úterý zahájil prezident republiky Miloš Zeman ve Španělském sále Pražského hradu celoroční oslavy výročí 100let republiky a 25 let České republiky.  Oslavy se zúčastnili premiéři obou nástupnických států Andrej Babiš a Robert Fico, členové vlády a další politici. 

Prezident v krátkém projevu připomněl historické mezníky: 15. březen 1939, únor 1948- neprozíravé podání demise 12 ministrů, ocenil Františka Kriegela jako jediného statečného v roce 1968 a rovněž vyzdvihl podíl M. Gorbačova na rozpadu SSSR a vymanění ČSR ze sovětského vlivu. „Přemýšlel jsem, jak skončit tento projev a jak   dokumentovat česko-slovenskou vzájemnost a našel jsem 2 konkrétní příklady. Seznam vyznamenaných k 28.10., kde je Juraj Kukura, slovenský umělec v českém prostředí a Robert Fico, který dostal Řád bílého lva I. třídy za zásluhy o rozvoj česko-slovenského přátelství. A poslední věc, dokumentoval jsem přátelství tím, že jsem předsedou české vlády jmenoval Slováka, „zakončil prezident.                                                                                                                                     

 Prezident republiky Miloš Zeman společně s J.Em. Dominikem kardinálem Dukou arcibiskupem pražským a primasem českým, předtím odpoledne na Pražském hradě symbolicky zahájil úvodní výstavu V základech státnosti.

„Návštěvníci budou mít unikátní možnost vidět nejvýznamnější listiny a některé archeologické památky, které leží v samotných základech české státnosti. Výstava bude velmi krátká, protože originály tak vzácných památek nic jiného neumožňují,“ poznamenal ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák          

 Pětidenní expozice (do 15.1.) v Císařské konírně představuje unikátní památky z 9. – 14. století, které leží v základech historie českého státu, některé z nich jsou vystavovány vůbec po prvé. Výstava představuje tři okruhy památek:výběr rukopisných památek z majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (jsou deponovány v Archivu Pražského hradu),  soubor listin z Archivu České koruny (dnes v Národním archivu  v Praze)   soubor archeologických památek ze sbírek Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně, Archeologického ústavu AVČR , Brno a ze sbírek Správy Pražského hradu   

 

Okruh rukopisných památek

Okruh rukopisných památek z majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta se vztahuje ke korunovacím českých králů a knížat. Na výstavě je  Evangeliář, který vznikl v západní Evropě kolem roku 870 a byl korunovačním evangeliářem Karla IV. Svatovítský evangelistář z roku 1085, který objednal a svatovítské katedrále věnoval první český král Vratislav II. Svatovítská apokalypsa ze stejné doby zachycuje postavy knížat Spytihněva II  Vratislava II. Dražický kodex z r. 1343 obsahuje Kosmovu kroniku s přemyslovskou legendou, svatováclavské legendy a nejstarší české kroniky.            

Druhý okruh                                           

Druhý okruh představuje soubor listin z Národního archivu, který se vztahuje k potvrzení práv, svobod a privilegií pro české krále. Listiny pocházejí z fondu Archivu České koruny, který sám je národní kulturní památkou nevyčíslitelné historické hodnoty. Jsou zde dvě ze tří listin Zlaté buly sicilské z roku 1212, ve kterých římský král Fridrich II. Štaufský potvrdil dědičnost královského titulu Přemysla Otakara I. a hranice českého státu a též právo krále potvrzovat biskupy.    Booking.com


 

Třetí okruh                                                                                                                          

Třetí okruh je souborem archeologických památek. Jsou to předměty nalezené na Pražském hradě, jako státoprávním centru a rovněž památky užívané na území Velké Moravy i na území středověkých Čech. Plaketa s vyobrazením jezdce s dravým ptákem z 9. století byla nalezena v chrámové předsíni kostela ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Náprsní křížek z 9. století z území Velké Moravy byl nalezený u Mikulčic. Představen také je soubor předmětů z Lumbeho zahrad. „Exponáty představují reprezentativní výběr toho nejlepšího, co bylo nalezeno při výzkumu slovanského pohřebiště datovaného do období konce 9. až počátku 11. století,“ uvedl Novák. Objeveno při něm bylo velké množství šperků. Podle historiků dokládají, že byli na pohřebišti pochováni příslušníci tehdejší nejvyšší elity.
Jsou vystaveny i předměty kolínského knížecího hrobu, který byl objeven 1864 v pískovně v Kolíně.  Mimořádný archeologický nález se podařil na předměstí Českých Budějovic v roce 1937 – románská čelenka a 8 stříbrných záušnic z 2.poloviny 12.století.  
Další výstavy

Na tuto výjimečnou expozici s volným vstupem naváže i obsahově neméně důležitá výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů, pořádaná ve Vladislavském sále od 16. do 23. ledna. Klenoty zde budou poprvé vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Dále zde bude důstojným způsobem připomenuta svatováclavská tradice, kdy do tradiční Gočárovy vitríny bude umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů. Přístup bude rovněž bez vstupného.   

 Výstava Labyrintem dějin českých zemí bude probíhat od 27. února do 1. července 2018 v Císařské konírně a představí formou originálních archiválií a dalších unikátních předmětů zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Vrcholem výstavy je tzv. Vladislavovo privilegium z r. 1158, nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu.      V Jízdárně Pražského hradu výstavní projekt vyvrcholí výstavou Doteky státnosti od 7. března do 28. října 2018.  Soustředí se na historii státních symbolů, součástí budou i nejvyšší státní vyznamenání.

Výstavy budou zakončeny v Tereziánském křídle expozicí Stráž na Hradě pražském od 28. června do 28. října 2018.Nikoliv náhodou bude tato výstava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.

Vstupné.    

Aby mohl každý navštívit tyto výstavy v roce oslav vzniku samostatného státu, rozhodly Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu o symbolickém vstupném, které činí 150 Kč pro dospělé a 70 Kč pro seniory, mládež a studenty do 26 let při zakoupení společné vstupenky na všechny tři výstavy po celou dobu jejich konání, aby si tak návštěvník mohl sám rozvrhnout, kdy, na kterou výstavu půjde.  Kromě toho budou k dispozici samostatné vstupenky na jednotlivé výstavy a vstupenky rodinné. Velká pozornost je věnována – vzhledem k zaměření všech výstav –  také přístupnosti pro žáky základních škol, a už tak nízké vstupné bylo pro školní skupiny (až 30 žáků) s pedagogickým doprovodem sníženo na 5 Kč pro jednoho žáka.

Založeno 1918 – aneb výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR

Jaromír a Věra Hamplovi