Top news

Náprstkovo muzeum znovu obsadili indiáni!

 

Národní muzeum otevírá 8. prosince 2017 v Náprstkově muzeu novou výstavu Indiáni, která představuje původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky a jejich minulé i současné tradice.

Návštěvníci se ocitnou na dobrodružné cestě fascinujícím světem indiánů, na které spatří originální sbírkové předměty získané českými badateli a cestovateli, velkoplošné fotografie, autentické filmové i fotografické dokumentace a zvukové nahrávky. Mezi TOP předměty výstavy patří zmenšené trofejní hlavy ekvádorských Jívarů (tzv. tsantsy), péřová čelenka parikó brazilských Bororů nebo překrásná maska vlčí bytosti.

Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum uchovává unikátní sbírky čítající zhruba 20 000 předmětů získaných u původních obyvatel Ameriky, čímž se řadí mezi významná evropská muzea zaměřená na mimoevropskou etnografii. Vybrané cenné předměty nyní prezentuje Národní muzeum na výstavě Indiáni, které vtiskl tvář architekt David Vávra. Výstava je rozdělena na dvě části ve dvou patrech – první seznamuje návštěvníky s indiány Severní Ameriky, druhá část je zaměřena na indiány Jižní Ameriky. Na výstavě bude k vidění unikátní sbírka Vojty Náprstka, která reprezentuje dokumentované předměty Dakotů z Minnesoty sbírané v polovině 19. století.

 

Rekonstrukce muzea

„Náprstkovo muzeum se připravuje na celkovou rekonstrukci, aby mohlo své rozmanité sbírky důstojně prezentovat veřejnosti v rámci nových stálých expozic. Do té doby připravujeme pro návštěvníky zajímavé dočasné výstavy. Nyní zveme na atraktivní výstavu Indiáni. Oblíbené téma se do Náprstkova muzea vrací po čtyřech letech, kdy jsme představili svět románů Karla Maye. Výstava je ideálním cílem pro rodiny s dětmi, které hned u vstupu do muzea jistě nadchne pravé indiánské teepee,říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.Booking.com

 

Po stopách indiánů Severní Ameriky

Cestování výstavou začíná v Severní Americe návštěvou lovců bizonů z oblasti Velkých plání a Prérií. Poté se návštěvníci seznámí s obyvateli severozápadního pobřeží Severní Ameriky, mezi něž patřili Tlingitové, Haidové, Kwakiutlové, Nutkové a Sališové, kteří byli významnými řezbáři. Prohlédnou si jejich uměleckou tvorbu – dřevěné indiánské totemy, masku šamana nebo antropomorfní figury. Indiáni Severozápadu se živili rybolovem a také lovem zvěře a ptáků. K vidění tak budou udice k lovu, koše na sběr měkkýšů nebo model velrybářské kánoe. Následuje oblast Kalifornie, kde žili Hupové, Jurokové a Čumašové, kteří ovládali veškeré známé košíkářské techniky, pomocí nichž vyráběli košíky zdobené peřím a lasturami, nosítka na děti nebo dokonce i ženské pokrývky hlavy.

Putování Severní Amerikou

Putování Severní Amerikou pokračuje návštěvou u Pueblanů a Navahů žijících na území USA. Pueblané byli zemědělci a již od prehistorického období vyráběli keramiku. Vystaveny jsou jejich typické keramické malované mísy s geometrickými vzory nebo se zoomorfní malbou. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si i vzácné figurky duchů mytických předků Pueblanů nazývaných „kačiny“ (mj. ze sbírky cestovatele E. St. Vráze) nebo pestrobarevné pokrývky a koberce Navahů, kteří jsou významnými tkalci. Poslední místnost této části výstavy je věnována arktické oblasti, kterou obývají zdatní lovci mořských ryb – Inuité. Cestovatelé mohou nahlédnout do jejich typického obydlí – velkého sněhového iglú, kde se dozví, jaké zajímavé oblečení z kožešin Inuité v tuhých zimách nosili.

Indiání a obydlí

 

Výprava za indiány Jižní Ameriky

Druhá část výstavy je pojata jako dobrodružná cesta Jižní Amerikou. Návštěvníci se nejprve vnoří do tropického deštného pralesa amazonské pánve. Na břehu řeky jsou přichystané kánoe a rybářské náčiní. V pralese návštěvníci objeví přístřešek amazonských indiánů „tambo“ a pomůcky k lovu – foukačky, luky, šípy a oštěpy. Poté se ocitnou v tradičním obydlí indiánů zvaném „maloka“, které je vybavené předměty denní potřeby – hamakami (závěsnými sítěmi), lisy a síty na maniok, keramickými nádobami a proutěnými nádobami. Nedílnou součástí života amazonských indiánů i samotné výstavy jsou šamanismus a slavnosti, které v podobě šamanských a tanečních pomůcek a masek zdobí druhý sál výstavních prostor.

Pohřebiště

Další kroky návštěvníků povedou na pohřebiště, kde se seznámí s pohřebními zvyklostmi několika etnických skupin (např. Mapuchů, Bororů či Yawalapitiů), aby odhalili předkolumbovskou hrobku s pohřební keramickou výbavou kultur Moche, Nazca, Chancay a Chimú. Následně dorazí do hor a potkají se s andskými kulturami Kečuů, Aymarů a Mapuchů. Prohlédnou si tradiční oděvy různých andských regionů v okolí Cuzca, textílie, keramiku, předměty denní potřeby i slavnostní ozdoby a masky. Poté objeví starobylé Tiahuanaco a tajemné Machu Picchu – stopy předkolumbovských civilizací. Přes Andy a archeologická naleziště doputují až k jezeru Guatavita, kde právě probíhá rituál „korunovace“ nového panovníka lidu Muisca, kdy vor s panovníkem pokrytým zlatým prachem pluje doprostřed jezera.

Pro malé návštěvníky je připravena dětská linka

Průvodci výstavou budou dvě indiánské děti Winona a Amaru, které budou vyprávět o zajímavostech z minulosti indiánů, seznamovat s jejich zvyklostmi, hračkami a dalšími vystavenými předměty. Děti vyzkouší svoje smysly poznáváním zvuků zvířat, procvičí si čich a svoji zručnost při stavbě incké zdi či uzlování písma kipu. Naučí se rozeznat stylizované mytické bytosti na totemových sloupech a potkají se i s indiánskými a inuitskými strašidly. Pomocí haptických předmětů si malí návštěvníci vyzkouší rozpoznat různé materiály a seznámí se s jejich využitím v indiánské řemeslné tradici.

Více informací naleznete na www.nm.cz

 

 

Booking.com


Doprovodné programy k výstavě Indiáni

 

PRO RODINY S DĚTMI

Dětský etnoklub – Šamanská chřestidla

Víte, kdo je takový šaman? A víte, co všechno dokáže? Umí léčit, odhánět zlé duchy, přivolávat ty dobré a někteří umí dokonce i ovládat déšť. K takovým kouzlům potřebuje správné náčiní, mezi nimi třeba chřestidlo, které mu pomáhá spojit se s duchy a mluvit s nimi.Během výtvarné dílny si vyrobíme jedno takové chřestidlo, které budete moci využít jako jednoduchý hudební nástroj nebo jako zajímavou dekoraci. Zároveň se dozvíte zajímavosti o šamanech, šamanismu a indiánské mytologii jako takové.

Výtvarná dílna je akcí z cyklu dětského Etnoklubu, který probíhá pravidelně jednou měsíčně v Náprstkově muzeu ve výtvarném ateliéru Okénko do světa.

Termín konání: 27. 1. 2018, 14:00

Cena: 80 Kč/osoba

Rezervace: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz; 224 497 511

Dětský etnoklub – Keramika z indiánského puebla

Už po staletí pueblanské ženy z jihozápadu severoamerického kontinentu vyrábí keramické nádoby zdobené tradičními malovanými ornamenty. Spolu se během jednoho odpoledne naučíme, jak podobné nádoby vyrobíme vlastníma rukama a zkusíme si je i náležitě ozdobit. Nebude chybět ani povídání, které Vám představí pueblanskou kulturu a keramiku jako takovou.

Výtvarná dílna je další akcí z cyklu dětského Etnoklubu, který probíhá pravidelně jednou měsíčně v Náprstkově muzeu ve výtvarném ateliéru Okénko do světa.

Termín konání: 17. 2. 2018, 14:00

Cena: 80 Kč/osoba

Rezervace: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz; 224 497 511

 

Dětský etnoklub – Aztécké masky

Středoameričtí Aztékové masky přímo milovali. Zhotovovali jich velké množství a používali je při různých příležitostech – při oslavách, rituálech nebo pohřbech. Jen zřídka se masky nosily přímo na tváři, sloužily spíše jako dekorace nebo jako znázornění určitého božstva. Masky byly považovány za mocné předměty, které část své moci získávaly z materiálu, ze kterého byly vyrobeny. Čím dražší materiál, tím mocnější maska byla. Za odpoledne si zkusíme vyrobit co možná nejsilnější masku, která ti dá nejvíce moci ze všech, a zároveň si představíme kdysi mocnou říši Aztéků.

Výtvarná dílna je akcí z cyklu dětského Etnoklubu, který probíhá pravidelně jednou měsíčně v Náprstkově muzeu ve výtvarném ateliéru Okénko do světa.

Termín konání: 24. 3. 2018, 14:00

Cena: 80 Kč/osoba

Rezervace: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz; 224 497 511

 

PŘEDNÁŠKY

Duchovní život amazonských indiánů

  1. 1. 2018, 18.00

Amazonští indiáni, ke kterým jezdím již 45 let, dávají přednost duchovní podstatě bytí před vším materiálním. Oni vlastně ani nic nemají a nic mít nechtějí. A právě proto neznají, co je to závist, nenávist, hněv, lež či zlodějna. Právě proto jsou neskonale šťastní a stále veselí a usměvaví. Jejich život je protkán řadou obřadů a rituálů s cílem poznávat duchovní zákoutí své existence. Jejich ráj je však “díky” naší chamtivé civilizaci ničen.

Přednáší: Mnislav Zelený Atapana

Vstupné 30 Kč

Indiáni

Šamanismus  amazonských indiánů aneb žil jsem se šamany

  1. 2. 2018, 18.00

Celý život indiána je přirozeně propojen se šamanismem od narození přes iniciaci až do smrti. Jakákoliv jejich činnost má duchovní podtext, protože duchovní svět je pro indiána mnohem důležitější než ten materiální. V naší civilizaci se šamanismus stal téměř módním doplňkem.

Atapana žil se šamany v Ekvádoru, Brazílie, Peru a Venezuele a jeho adoptivní otec je šaman Guňitze z kmene Kuikuru. Přednáška bude věnována povídání o šamanismu amazonských indiánů a životě s nimi.

Přednáší: Mnislav Zelený Atapana

Vstupné 30 Kč

 

Kontinuita amazonských indiánů: umění žít i umírat

  1. 3. 2018, 18.00

Indiáni Amazonie mně naučili, že bez smrti není života. Již při narození dětí se myslí na jejich smrt. Iniciace dospělosti jsou obřady fyzických i duchovních zkoušek na život i smrt. Pohřeb je jejich největší rituál, kdy se celý týden loučí se zemřelými. V tomto koloběhu přežijí jen nejlépe připravení a nejsilnější, čímž je zachován čistý genofond budoucích generací i omezený růst populace. Intuitivně cítí, že velký růst jejich populace znamená nadměrnou spotřebu ohrožující zdroje, zejména zvěř. Je to cesta k biologickému vyhlazení, kdy například my jsme na pokraji hromadného vymírání živočišných druhů, což ohrožuje samotnou existenci lidské civilizace.

Přednáší: Mnislav Zelený Atapana

Vstupné 30 Kč