Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 8. listopadu 2021

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí :

 

 •  stávající stav termínové listiny na rok 2022.
 • s úpravami Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2022 a uložilo předsedovi Soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS.
 •  s úpravami Návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2022 a uložilo předsedovi Soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS.
 • kontrolu zajištění podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2021.
 •  informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2021.
 •  zprávu o vzdělávacím systému pro období 2022 – 2025.
 •  harmonogram tvorby koncepce řešení a směřování české atletiky

Předsednictvo ČAS schválilo :

 •  schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2022 /1. část/. Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2022 /1. část/. Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2022 /1. část/.
 •  schválilo návrh provozního rozpočtu ČAS na rok 2022, návrh rozpočtu investic a financování ČAS na rok 2022, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2022 a uložilo předsedovi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy jménem předsednictva ke schválení Výboru ČAS.
 •   schválilo pořadatelem MČR družstev mužů a žen /4. 9. 2022/ SKP Union Cheb z.s. Předsednictvo ČAS schválilo pořadatelem MČR žáků a žákyň na dráze /17. – 18. 9. 2022/ atletickému oddílu TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.
 •  schválilo s úpravami udělení statutu Mítink certifikovaný ČAS pro rok 2022 a dále schválilo zařazení 6 závodů do kategorie E světového žebříčku závodů na rok 2022.
 •   schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce 2021.
 •   schválilo vystavení potvrzení pro Maratonstav Úpice pro podání kandidatury na pořádání Světového poháru v běhu do vrchu v roce 2022.
 •  schválilo rozšíření rozsahu závodění v kategorii starších žákyň o 3000 metrů (v hale a na dráze).
 •  schválilo rozšíření MČR v chůzi v hale o disciplíny 5000 metrů chůze mužů a 3000 metrů chůze žen.
 •  schválilo rozšíření MČR v přespolním běhu v kategorii žen o disciplínu mílařky.
 •  schválilo přijetí nových atletických klubů DDM Kostelec nad Orlicí /Královéhradecký KAS/, SK Slavia Jesenice z.s. /Středočeský KAS/ a Atletika Vlašim, z.s. /Středočeský KAS/.

 

 •  podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 10/2020 rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu pro rok 2021.

zdroj : ČAS