Strážnická synagoga a židovský hřbitov

Při návštěvě jihomoravské Strážnice jsme nemohli vynechat prohlídku synagogy. Jedná se o bývalý židovský templ postavený v roce 1804 na místě někdejší modlitebny, která byla poškozena požárem. Nachází se nedaleko náměstí Svobody jako součást areálu židovského hřbitova. Ten byl založen v polovině 17. století. V průběhu 18. století byly na nový hřbitov přeneseny i starší náhrobky ze hřbitova původního, nacházejícího se zpřímo v zástavbě strážnického Starého města.

Strážnická synagoga

je templ na Moravě. Roku 1870 byla upravena stavitelem Leopoldem Slovákem. Původní předsálí se schodištěm na půdu ženského oddělení bylo zbořeno a  byl sjednocen stylu obou vchodů pro muže a ženy.

Vstup do synagogy je z jihozápadní strany. U vchodu se nachází malá předsíň, odkud se vchází do hlavního sálu. Pro židovské bohoslužby je typické oddělení mužů a žen. Ženská modlitebna se původně nacházela v přistavěném traktu podél severozápadní stěny. Tato část byla za 2. světové války zbořena.

Strážnická synagoga Foto: Filip Martinek

V synagoze probíhaly bohoslužby až do roku 1941.  Dne 22. 6. 1941 byla synagoga zdemolována příslušníky oddílů SA. Byl přitom zabit i představený náboženské obce Hermann Felix. Po válce byla synagoga využívána jako sklad. Teprve v roce 1991 byla navrácena Brněnské židovské obci. Vnitřní výmalba synagogy byla renovována. Okna v synagoze jsou novodobá s půlkruhovitým zakončením a barevnou vitráží v podobě šesticípé Davidovy hvězdy. V současné době je synagoga během letní sezony zpřístupněna veřejnosti a pořádají se zde výstavy s židovskou tématikou. Vstupní část je pietním místem holocaustu.

Strážnická synagoga
Foto: archiv Filipa Martinka

V synagoze je nainstalována stálá expozice s názvem “Žíli mezi námi”. Většina vystavených exponátů pochází ze sbírek místního muzea. Vystaveny jsou různé dokumenty a archiválie, např.  domovní listy, školní vysvědčení, vizitky a navštívenky, volební lístky, účetní doklady a další materiály z depozitáře muzea. Výstava je doplněna množstvím černobílých snímků zachycujících strážnické židovské obyvatelstvo či významnější židovské stavby.  Součástí výstavy je rovněž kolekce obrazů místního lékaře Vladimíra Gregora. 

Strážnická synagoga
Foto: archiv Filipa Martinka

Otevírací doba synagogy

červen – září: 

po – ne  9.30 – 11.30, 12 – 17.30

Mimo otevírací dobu lze prohlídku objednat celoročně na tel. 737 849 303

 

Obřadní lázně – mikve

Významnou památkou jsou také židovské obřadní lázně zvané mikve postavené na vodním prameni, které byly nalezeny ve sklepních prostorách sousedního domu. Mikve je stará zhruba dvě stě let a je jedna z nejzachovalejší v České republice. Význam mikve byl především očistný. Lázeň musely používat židovské ženy, které měly menzes, před svatbou a po porodu. Pokud se rituálně neočistily, nemohly být vpuštěny do společnosti. Mikve navštěvovali i muži .

V současné době je strážnická mikve ve fázi restaurování. Aby mohla být obnova této unikátní památky dokončena, je třeba ještě získat potřebné finanční prostředky.

Mikve ve Strážnici
Mikve ve Strážnici

Židovský hřbitov

Synagoga je obklopena židovským hřbitovem. Vchod byl původně průchodem v hrobnickém domě, kde lze ještě dnes na stěnách nalézt zbytek kovové pokladničky na dary. Kromě tohoto vchodu ale existoval ještě další: malou dřevěnou brankou na jihozápadní straně hřbitova směrem ze Sadové uličky. Po roce 1945 byl hřbitov osázen ovocnými stromy a můžete zde najít také lípu. Při procházení hřbitova si můžete prohlédnout různé typy náhrobků. Nejvýznamnější rabínské hroby, na jejichž náhrobcích jsou zobrazeny žehnající ruce, se nalézají hned vedle východní strany synagogy. Je zde pohřben i rabín Aron ben Benjamin ha-Levi. Celkové množství hrobů se odhaduje na 1500. Starší náhrobky byly z   pískovce.  Texty na náhrobcích byly do poloviny 19. století vytesány pouze v hebrejštině. Později byly texty dvojjazyčné nejprve hebrejsko-německé, později i hebrejsko-české. Pokládání kamínků na hroby je zvyk z dob odchodu z Egypta. Když Židé putovali pouští, na hroby vršili kameny, aby zvířata těla nevyhrabala.

židovský hřbitov Strážnice
židovský hřbitov Strážnice

Od poloviny 50.let 20. století se zde na hřbitově již nepohřbívá.

Zdroj: Městské muzeum Strážnice