Prohlídky věnované Žofii Chotkové na Konopišti


 V dubnu se uskuteční  večerní prohlídky věnované  Žofii Chotkové.

Výročí narození hraběnky Žofie Chotkové

Dne 1. března 2018 uplynulo 150 let od narození hraběnky Žofie Chotkové. Tuto ženu si vybral za svoji manželku arcivévoda a následník trůnu František Ferdinand d´Este. Svatba se konala 1. července na zámku Zákupy. Hraběnka v den svatby obdržela titul kněžna z Hohenbergu. Později byla povýšena ještě na vévodkyni; manželé spolu strávili šťastná léta převážně na zámku Konopiště. Narodili se jim tři děti – dcera Žofie v roce 1901, syn Maxmilián v roce 1902 a syn Ernest v roce 1904. Bok po boku také zemřeli během sarajevského atentátu 28. června 1914. Tento tragický akt vyvolal První světovou válku.

Večerní prohlídky povedou prostory “U hraběnky”

Na zámku Konopiště je  výročí připomínáno při večerních prohlídkách, které mimořádně povedou prostory “U hraběnky”. Tyto prostory nejsou běžně veřejnosti zpřístupněny. Prohlídky nesou název “Žofie Chotková – milovaná žena následníka trůnu”. První prohlídka se uskuteční 11. dubna – nutná rezervace

Prohlídky věnované Žofii Chotkové na Konopišti

Termíny dalších prohlídek naleznete  ZDE

Žofie Chotková

Žofie Marie Josefína Albína roz. hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína, od roku 1900 kněžna a od roku 1909 vévodkyně z Hohenbergu (1. března 1868, Stuttgart – 28. června 1914, Sarajevo, Bosna), byla česká šlechtična pocházející ze starého šlechtického rodu Chotků. Dne 1. července 1900 uzavřela v Zákupech sňatek s rakouským arcivévodou a předpokládaným následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d’Este. Zemřela při atentátu v Sarajevu.

Žofie Marie Josefína Albína hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína byla dcera hraběte Bohuslava Chotka a jeho manželky Vilemíny hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova a byla dvorní dámou arcivévodkyně Isabely z Croy, manželky rakouského arcivévody a těšínského vévody Bedřicha Rakousko-Těšínského). Asi roku 1896 se v Praze seznámila s rakouským arcivévodou Františkem Ferdinandem. Oba mladí lidé se do sebe zamilovali a začali si dopisovat. Žofie i František Ferdinand věděli, že přesvědčit císaře, aby svolil k sňatku, nebude snadné.

Císař František Josef I a svatba

Císař František Josef I. v duchu svazujících zákonů habsburského panovnického domu, podle nichž členové dynastie mohli uzavírat sňatky pouze s příslušníky panovnických dynastií, tento manželský svazek striktně odmítal pro nevěstinu nerovnorodost. Avšak v zájmu monarchie, dal svolení pouze k morganatickému sňatku a František Ferdinand musel podepsat dokument, v němž se za své budoucí potomky vzdával jakýchkoli nároků na trůn monarchie. Svatba se uskutečnila 1. července 1900 v Zákupech. Téhož dne byla Žofie povýšena na kněžnu z Hohenbergu. Manželé žili na zámku Konopiště, který František Ferdinand zakoupil v roce 1887 jako lovecký zámeček, a který nechal přestavět. Žofie porodila na zámku dvě ze tří dětí a vedla zde klidný a šťastný rodinný život. Svého manžela nesměla oficiálně doprovázet a jejím prvním vystoupením na veřejnosti byla cesta do Sarajeva.

Zdroj: Wikipedie