Přehrada Les království – technická památka u Dvora Králové
Několik kilometrů od Dvora Králové směrem na Hostinné se nachází vodní nádrž Bílá Třemešná zvaná Les Království. Tato přehrada patří k nejstarším v Čechách a v době dokončení se jednalo o největší vodní dílo v tehdejším Československu. Svým architektonickým ztvárněním patří k nejkrásnějším přehradám v České republice. Katastrofální povodeň v červenci 1897 se stala podnětem k výstavbě přehrady na Labi. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze. Výstavba byla zahájena v roce 1910 a přehrada byla poprvé napuštěna roku 1917. Jedná se o gravitační, obloukovou zděnou přehradní hráz z královédvorského pískovce. Byla postavena v pseudogotickém duchu a z dálky upoutá svými věžičkami.

 
Přehrada Les Království

Od roku 1964 je přehrada chráněna jako technická památka a od 1. července 2010 je vyhlášena za národní kulturní památku. Součástí této památky je i objekt zvaný Štěrbova vila. Byla postavena roku 1880 z původních pískovcových kvádru, které byly použity při výstavbě samotné Přehrady Les Království. Zajímavostí je ručně tesaný, původní nápis nad vchodem v jedné z částí Štěrbovi vily,
a to : „1877 Výlet Sokola Královedvorského“.  Je to  nejvýše položené stavení na území Přehrady Les Království a jako jediná má vlastní 20m hlubokou, do dnešních dnů funkční, studnu s přečerpávacím zásobníkem posazeným do skály hluboko pod pískovcovým klenutým sklepem vily.

Dnes zde naleznete Turistické Informační centrum. a příjemné posezení s domácími pochutinami z kamenného grilu a udírny. Každoročně se zde pořádají letní prázdninová vystoupení hudebních a divadelních skupin.

Štěrbova vila

 Více informací naleznete na : http://www.prehradaleskralovstvi.cz/