Budeč zve na prohlídku rotundy sv. Petra a Pavla

Každý víkend od 9:30 do 17:00 až do konce září provázíme na Budči. Prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla – nejstarší stojící stavby v republice – a přilehlého raně středověkého hradiště.

Hradiště Budeč na návrší nad obcí Zákolany můžeme považovat za jeden ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné (8.-6. stol. př. Kr.). Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním hradům jejich středočeské domény. Kníže Spytihněv I. tu nechal po roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země. K původní předrománské lodi byla ve 12. století přistavěna románská věž a zřejmě tehdy bylo také rozšířeno svatopetrské zasvěcení i o sv. Pavla. Kolem roku 1585 bylo k lodi připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď Spytihněvovy stavby přestála všechny tyto úpravy v neporušeném stavu a je tak nejstarší stojící stavbou v České republice. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v rámci prohlídek organizovaných naším muzeem. K rotundě přiléhající hřbitov se stal místem posledního odpočinku významného pedagoga 19. století K. S. Amerlinga a historiků V. Davídka a O. Urbana.
Vstupné:

40,- Kč celé
20,- Kč snížené (děti do 15 let, studenti, senioři, předplatitelé Dějin a současnosti)
zdarma držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, AMG, ICOM, NPÚ, Zväzu múzeí na Slovensku

Jakým způsobem se dostanete na Budeč:

Pěšky

Budeč leží na červené turistické značce z Okoře do Zákolan a Kralup nad Vltavou. Představuje tak ideální cíl pěšího výletu z železniční stanice Zákolany, který je možné prodloužit o romantickou procházku údolím Zákolanského potoka až na Okoř. Výjimečně zdatní jedinci mohou pak pokračovat až ku Praze. Směr pochodu je pochopitelně možné obrátit a celodenní výšlap z Prahy zakončit v pohostinském zařízení v Zákolanech.

Na kole

Platí totéž jako pro pěší turisty, jen dosažitelnost z Prahy se dostává na přijatelnou úroveň i pro průměrně zdatné sportovce. Trasa vede krajinou osídlenou již v pravěku, např. Kelty. Nádherné cyklistické terény, opuštěné silnice s alejemi, vesnická architektura a v parném létě množství občerstvoven!

Vlakem

Budeč leží na křižovatce dvou železničních tratí. Po celý rok je možno přijet po trati číslo 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Vystupte ve stanici Zákolany a držte se červené turistické značky. V období od června do října můžete o sobotách a nedělích a o státních svátcích využít také speciální dětský vlak Cyklohráček , který jezdí z Prahy hlavního nádraží do Slaného. Vystupte v zastávkách Kováry nebo Zákolany – zastávka a pěšky vyjděte na Budeč.

Autem

Z Prahy přes obce Černý Vůl a Velké Přílepy. Od Kladna přes Buštěhrad a Libochovičky. Auto lze pěkně zaparkovat v Zákolanech na parkovišti před samoobsluhou a na vrchol hradiště dojít přibližně kilometrovou příjemnou procházkou pěšky. Po zpevněných komunikacích ze Zákolan a Kovár je možné dojet i přímo k rotundě.

Autobusem

Do Zákolan i Kovár zajíždí autobusová linka č. 220023 vedená ze stanice Praha Nádraží Veleslavín přes Letiště Václava Havla do Kolče.

Zájezd

Plánujete-li hromadný zájezd na Budeč, počítejte s některými omezeními pro autobusovou dopravu. Jedná se zejména o výšku mostů mezi Dřetovicemi a Kováry (do 3,2 m) a mezi Kováry a Zákolany (do 2,9 m). Vysoké “zájezdové” autobusy tudy neprojedou, pro běžné linkové autobusy ale mosty překážku nepředstavují. Příjezd do Zákolan od Kralup nad Vltavou je bez omezení. Ani jedna z cest na vrchol hradiště není pro autobus vhodná, proto je třeba vystoupit v Zákolanech nebo Kovárech a zbytek cesty dojít pěšky.