Ve Skanzenu ve Strážnici poznáte zvyky obyčeje vesnice jihovýchodní Moravy

Město Strážnice je známé folklorními festivaly a vínem. Zavítáte-li sem, neměli byste vynechat návštěvu místního skanzenu – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Myšlenka založit národopisné muzeum v přírodě, vznikla ve druhé polovině 60. let 20. století. Areál byl původně určen pro studijní a vědecké účely. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů. V průběhu roku se ve skanzenu koná řada tematických akcí zaměřených na oblast života obyvatel této oblasti a tradiční místní řemesla.  Prohlídku můžete absolvovat s průvodcem nebo sami. Pro děti je připraven prohlídkový okruh, ve kterém děti doprovází nový kamarád Fanošek. V jeho společnosti se skutečně zabaví celá rodina a všichni se také dozví mnoho nových informací. Pracovní list pro celou rodinu dostanete při zakoupení vstupenky s plným vstupným nebo při vstupu s permanentní vstupenkou na vyžádání u průvodce. Pro děti je v areálu také k dispozici dětská dílnička, kde se mohou po prohlídce zastavit a vyzkoušet si různé činnosti a úkoly, třeba si květinami ozdobit svého koníka na Jízdu králů.

Skanzen Strážnice
Skanzen Strážnice – dětská dílnička

 Zvyky a obyčeje a ukázky řemesel

V jednotlivých staveních Vás průvodci seznámí se životem a zvyklostmi lidí, jak z horských oblastí Slovácka, tak z úrodné části Pomoraví dobách minulých. V jedné chalupě Vám průvodce vypráví, jaké zvyky se váží k porodu a jaké změny v každodenním životě přineslo období šestinedělí, v jiné se dozvíte, jak probíhaly ohlášky, rozlučka se svobodou zvaná Svíca a jaké obyčeje jsou spojené se svatbou. V chalupě tkalce nechybí ukázka tohoto řemesla.

Skanzen Strážnice
Skanzen Strážnice místnost šestinedělky

Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Víno dokonce můžete okoštovat v jedné ze staveb.

Jedinečnou atmosférou na vás dýchne koloniál s původním vybavením. Zde jsou v prodeji chutné moravské koláče a domácí limonády, které během prohlídky jistě přijdou k chuti.

Skanzen Strážnice - koloniál
Skanzen Strážnice – koloniál

Počet staveb je rozšiřován o další budovy.   V letošním roce to byla např. usedlost č. 69 Anny Mrázkové z Doubravy. A ty stávající jsou průběžně udržovány. My jsme měli štěstí, že jsme během prohlídky mohli sledovat výměnu doškové střechy. Došky  neboli snopky zhotovené ze slámy dlouhé 110 až 140 cm byly před upevněním na střechu pokropeny vodou. Životnost doškové střechy je omezená, a navíc riziko požáru bylo vždy značné.

 

Na prohlídku skanzenu se určitě vyplatí vyčlenit dostatek času. Když vám vyhládne se můžete zastavit v restauraci Skanzen přímo ve vstupní budově areálu.

Více informací o programech, akcích a otvírací době naleznete ZDE