Uzavírka podjezdu Průběžná – Švehlova, Praha 10 v obou směrech

Na základě sdělení Magistrátu hlavního města Prahy – Odboru pozemních komunikací a drah podáváme informaci o uzavírce podjezdu Průběžná – Švehlova, P.10 .

Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací, omezení obecného užívání a opatření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu pro toto dopravní opatření vydává Magistrát hlavního města Prahy – Odboru pozemních komunikací a drah, Jungmannova ul., P.1.

Stavební práce na železničním mostu nad Průběžnou ulicí na dva týdny přeruší tramvajový provoz, výsledkem bude lepší průjezdnost úseku

 

Praha, 14. ledna 2021 – V rámci rekonstrukce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží“, kterou provádí Správa železnic, bude v souvislosti s demontáží původního železničního mostu přes Průběžnou ulici od pátku 15. 1. 2021 od cca 22:30 do soboty 30. 1. 2021 do cca 22:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař. Zároveň dojde i ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města a opatření se dotknou i automobilové dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve vyloučeném úseku zavede náhradní autobusovou dopravu X26 a X97.

 

V této fázi prací Správa železnic odstraní současný ocelový most pod zrušenými benešovskými kolejemi a současně železobetonový most pod zkrácenými čekacími kolejemi. Tyto demolice jsou nutným předpokladem pro výstavbu celého přestupního uzlu v Průběžné ulici, který bude Správa železnic realizovat v průběhu letošního roku. Následně dojde k rozšíření vozovky a oddělení tramvajového provozu od automobilového, čímž se zlepší průjezdnost celého úseku pro oba typy dopravy. Dokončení stavebních prací v oblasti Průběžné ulice a oddělení tramvajového provozu od automobilového je plánováno na letošní září.

 

Vzhledem ke stavebním pracím a nezbytným dopravním omezením v oblasti provede Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od pátku 15. ledna 2021 od cca 22:30 do soboty 30. ledna 2021 do cca 22:30 dočasné úpravy ve vedení tramvajových linek č. 22, 26, 97 a 99 a autobusových linek č. 101, 138, 175, 177 a 195.

 

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.

Linky č. 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

 

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97).

 

Zastávky linek X26 a X97:

Směr Nádraží Hostivař

Strašnická – nástupní: v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Staré Strašnice

Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky č. 138 směr Ústavy Akademie věd

Centrum Zahradní Město a Topolová: v Topolové ulici, v zastávkách linky 138 směr Ústavy Akademie věd

Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Nádraží Hostivař – výstupní: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

 

Směr Strašnická

Nádraží Hostivař – nástupní: v ulici Plukovníka Mráze, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická

Nádraží Hostivař: v Průmyslové ulici, v zastávce linky 154 směr Strašnická

Hostivařská, Na Groši a Obchodní centrum Hostivař: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Strašnická

Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická

Topolová a Centrum Zahradní Město: v Topolové ulici, v zastávkách linky č. 138 směr Skalka

Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky 138 směr Skalka

Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická

Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická

Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Průběžná

Strašnická: v ulici V Olšinách, v zastávce linky č. 175 směr Skalka

Strašnická – výstupní: v ulici V Olšinách ve výstupní zastávce linky č. 154 u metra

Změny v provozu autobusů

Linka č. 101 bude ve směru od Tolstého ze zastávky Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva bude nahrazena linkou X101).

 

Zřizují se zastávky:

Želivecká (směr Jesenická) v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Jesenická – výstupní v obratišti v pravidelné výstupní zastávce linky č. 195

     – nástupní v Jesenické ulici, přibližně 20 metrů před křižovatkou s ulicí V Korytech

           

Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

 

 

Linka č. 138 bude v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.

 

Zřizují se zastávky:

Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,

Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

 

Ruší se zastávky: Centrum Zahradní Město v Topolové ulici (směr Skalka) a Zahradní Město ve Švehlově ulici (v obou směrech).

 

Linka č. 175 bude zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje bude nahrazena linkou X175).

 

Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

 

Linka č. 177 bude mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.

 

Zřizují se zastávky:

Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,

Korytná v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

Linka č. 195 bude zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka.

 

Zavedené autobusové linky

V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena linka X101 (všechny zastávky budou v pravidelných zastávkách linky 101).

V trase Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka X175 (všechny zastávky budou v pravidelných zastávkách linky č. 175).

 

Dopravní opatření se budou týkat i automobilové dopravy.

 

Schéma je k dispozici zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/8193

 

Informační opatření

 

 

  • informační letáky v několika typech (celkem cca 6 500 ks)
    • od 13. 1. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti
    • ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy
  • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
  • od 14. 1. do 16. 1. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce
  • hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek
  • v době výluky na konkrétních místech určení 26 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

 

 

 

 

Termín:

od 16.1 od 4:30 hod do 30.1.2021 24:00 hod úplná uzavírka ul Průběžná – komunikace vč.. chodníku zdůvodu snesení TV TT, výstavby přeložky CETIN, úpravy STL plynovodu, bourání železničního mostu benešovské trati (rozřezání, snesení a odvoz nosné ocel. konstrukce, vybourání kamenných Opěr a základů pod úroveň vozovky), bourání železničního žb mostu čekacích kolejí (rozřezání, snesení a odvoz nosné žb. konstrukce, vybourání opěr a_základů pod úroveň vozovkv a žb oněrné zdi mostu. Wstavbv provizorního a provizorního TV TT.

Dopravní opatření DPP

YouTube
Share