Startuje Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

V těchto dnech byla podepsána smlouva. Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín je položen na železniční trati Praha-Smíchov – Řevnice – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podepsala v tomto týdnu smlouvy se zhotoviteli dvou významných investičních akcí na své síti v celkové hodnotě bezmála 5 miliard korun. Optimalizací úseku mezi pražským Smíchovem a Černošicemi fakticky začne přestavba důležité příměstské trati z Prahy do Berouna.

Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice


Prvně jmenovaná stavba představuje přestavbu téměř devítikilometrového úseku ležícího z velké části na území hlavního města. V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zajištění spolehlivosti provozu. Dojde ke zvýšení rychlosti na 100 až 130 km/h pro běžné vlaky a na 120 až 140 km/h pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení.

Předmětem projektu je nejen kompletní rekonstrukce traťových úseků, ale také stanice Praha-Radotín. Zcela nová nástupiště získá zastávka Praha-Velká Chuchle, která bude přesunutá blíž k obytné zástavbě.  Všechna nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v Praze-Radotíně se proto vybudují výtahy. Přestavbou projde i odbočná trať do Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude rekonstruována po výjezd z Chuchelského tunelu.

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem EUROVIA CS, STRABAG Rail, GJV Praha a Elektrizace železnic Praha. Předpokládané celkové investiční náklady dosahují výše 3,1 miliardy korun. Dokončení prací se předpokládá v září 2022.

zdroj informací :Správy železnic

 

Detailní popis : Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Průběh optimalizace

Budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v žst. Praha-Radotín a zřízena nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha-Velká Chuchle. Nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v žst. Praha-Radotín i vybudováním výtahů. Do žst. Praha-Radotín je zapojena i odbočná trať z Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude od výjezdu z tunelu rovněž rekonstruována v rámci výhledového zčtyřkolejnění tratě na výjezdu ze stanice Praha-Radotín směrem na Černošice. V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zajištění spolehlivosti provozu. Dojde ke zvýšení rychlosti na 100 – 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky a vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.
Na stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) naváže stavba Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov a navazující úsek Praha-Radotín – Beroun, rozdělený na více staveb.

2019 + 2020

V roce 2019 jsou naplánovány především přípravné práce na zabezpečovacím zařízení. Vlastní stavební práce začnou v roce 2020 budou týkat zejména rekonstrukce obou kolejí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Barrandov, v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha- Velká Chuchle a sudé kolejové skupiny žst. Praha-Radotín. V roce 2022 budou provedeny práce v žst. Praha-Radotín na rekonstrukci liché kolejové skupiny. Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

 • zřízení koleje (typ UIC 60, R65, S49)                   25.402 m
 • počet výhybek                                                           36 ks + 7 ks provizorních během postupů
 • rekonstrukce železničních přejezdů                            1 ks
 • rekonstrukce žel mostů, propustků, lávek               29ks
 • nová nástupiště s délkou hran                               1.418 m
 • výtahy                                                                          4 ks
 • montáž a úprava trakčního vedení                         35,1 km
 • nová transformační stanice                                        1 ks
 • rekonstruovaná transformační stanice                       1 ks
 • osvětlovací věže / stožáry / na podpěrách              123 ks
 • protihlukové stěny                                                1.918 m

Základní informace:

 • Název: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
 •  Investor: Správa železniční dopravní cesty
 • Zhotovitel: „Společnost Černošice“,sdružující společnosti EUROVIA CS, STRABAG Rail, GJW Praha, Elektrizace železnic Praha
 • Doba výstavby: 08/2019 – 06/2022
 • Cena výstavby: přesahuje 3 075 mil.

Zdroj informací : EUROVIA