O včelách a včelaření bude letošní 7. ročník festivalu Země na talíři v Olomouci

Olomouc bude ve středu 20. července 2022 opět hostit festival  o životním prostředí, potravinách a změně klimatu  Země na talíři, tentokrát zaměřený na význam a prospěšnost včel. Festival pořádají v rámci projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání Univerzity Palackého (UP).

Festival Země na talíři

Návštěvníci sedmého ročníku festivalu, který se koná 20. července 2022 v Pevnosti poznání UP (Areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7) se mohou těšit na filmovou projekci, workshop, kvíz o ceny a diskuzi. „Chceme upozornit na to, že kvůli klimatické změně, vysokému nárůstu světové populace a dalším faktorům, hrozí do budoucna ve světě reálně nedostatek potravin. Je proto nutné hledat účinná řešení už nyní,“ vysvětluje jedna z organizátorek Radka Kvasničková z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Jak dodává, ačkoliv se jedná o globální problém, může každý z nás přispět k jeho řešení, a to i drobnými změnami, například omezením plýtvání potravinami nebo šetrnějším přístupem k přírodě.

Zaměřeno na včely

Letošní festival je věnován drobnému ale nepostradatelnému a nesmírně užitečnému hmyzu, včelám.

„Letos jsme se zaměřili na význam včel,“ potvrzuje Viktorie Tenzerová, ředitelka organizace Na mysli. Podle ní je „důležité uvědomit si, že včely produkují med, pyl a další cenné látky, ale jejich největší přínos je v tom, že dokáží opylovat téměř všechny rostliny.“ Právě opylování je klíčové pro lepší výnos a kvalitu plodů.  Včely hrají důležitou roli při udržení biodiverzity ve volné přírodě, a protože velmi citlivě reagují na škodlivé látky, využívají se také jako bioindikátory kvality životního prostředí.

Kam mizí včely

O včelách bude i festivalový film Kam mizí včely známého režiséra a včelaře Petera Nelsona. Snímek přibližuje cestu kočujících včelařů a jejich úlů po USA a ukazuje, jakým problémům musí čelit oni i jejich včelstva. Film také odhaluje nedostatky a slabé stránky současného zemědělství, které je závislé na, pro včely nebezpečných, agrochemikáliích. Ty jsou přitom pro včely nebezpečné. Ve snímku se o své názory na včely podělí i farmáři, vědci či kuchaři, kteří se shodují na tom, že bychom včelám měli věnovat větší pozornost, protože ačkoliv si to neuvědomujeme, tito malí pomocníci zajišťují naši potravinovou bezpečnost.

Beseda s včelařem Jaroslavem Bajkem

Po filmu bude následovat debata se včelařem Jaroslavem Bajkem, který se věnuje přirozenému chovu včel a který se zajímá o celistvý pohled na včelí organismus a jeho roli v ekosystému a také o šlechtění včel.  Jaroslav Bajko je od roku 2015 členem Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum. Absolvoval také více než roční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře a lektora Timothy Malfroye, průkopníka přirozeného včelaření a chovatele v úlech Warré. Na festivalu bude mluvit především o českých včelách, o tom, co je nejvíce ohrožuje a jak můžeme včelám a včelařům nejlépe pomoci.

Výroba přírodní kosmetiky

Na festivalu si mohou zájemci vyzkoušet výrobu vlastní přírodní kosmetiky bez chemie. Dozví se, jak v kosmetice nejlépe využít včelí produkty a společně si umíchají léčivý krém z včelího vosku a medový peeling na obličej. Na workshop je nutné rezervovat si místo předem na e-mailu info@namysli.com.

Účastníci festivalu se mohou zúčastnit tradičního kvízu o ceny (včetně nové deskové hry Terra Futura), který bude tentokrát zaměřený na hmyz, opylovače a klimatickou změnu. Festival se koná 20. července 2022 v Pevnosti poznání UP od 16 hodin. Vstup je volný.