O rok později: Společnost Primark oznamuje své pokroky na cestě za udržitelnější módou pro všechny

 • Společnost Primark zveřejnila výroční zprávu o udržitelnosti a etickém obchodu, která informuje o pokrocích po prvním roce od spuštění své strategie udržitelnosti
 • Téměř polovina (45 %) veškerých oděvů značky Primark nyní obsahuje recyklované nebo udržitelněji získané materiály. Na začátku uskutečňování nové strategie, v září loňského roku, to přitom bylo jen 25 %.*
 • 252 800 farmářů** již prošlo kurzem v rámci programu pro udržitelné získávání bavlny (Sustainable Cotton Programme neboli PSCP). Do konce roku 2023 by programem mělo projít celkem 275 000 farmářů, čímž bude ukotven jako největší program svého druhu provozovaný jediným oděvním řetězcem.

  I přes současný růst cen a životních nákladů je společnost Primark nadále odhodlaná uskutečnit svou vizi udržitelnější módy pro všechny.

Po roce od spuštění strategie udržitelnosti spadá 45 % veškerých prodaných oděvů v obchodech Primark pod značku Primark Cares. Ta označuje produkty, které obsahují recyklované nebo materiály z udržitelnějších zdrojů*. Společnost Primark se zavázala, že do roku 2030 převede pod značku Primark Cares 100 % oděvů ve své nabídce, aniž by rezignovala na svůj příslib kvality za dostupnou cenu.

Výroční zpráva společnosti Primark o pokroku v oblasti udržitelnosti a etického obchodu uvádí úspěchy v plnění závazků v rámci strategie Primark Cares, a rovněž nastiňuje její širší společenské dopady. Součástí zprávy jsou také informace o dopadech konkrétních produktů, prodejen a širšího dodavatelského řetězce společnosti Primark na životní prostředí. Zvýšené úsilí a investice do týmů a vzdělávání v rámci celé firmy umožnily společnosti Primark urychlit pokrok při plnění svých závazků.

Další zajímavé poznatky z výroční zprávy:

 • 40 % všech prodaných kusů bavlněných oděvů obsahuje bavlnu, která je recyklovaná, organická nebo získaná v rámci programu PSCP, oproti 27 % na začátku uskutečňování strategie.
 • V příštích 12 měsících dojde k rozšíření tréninkového programu cirkulárního designu, kterým již v pilotní fázi prošlo 24 členů produktového týmu a 6 dodavatelů.
 • Ve Spojeném království a Irsku se uskutečnilo již 43 opravárenských dílen, které motivují zákazníky i zaměstnance, aby oblečení zbytečně nevyhazovali a nosili ho déle.
 • 252 800 farmářů** již prošlo kurzem v rámci programu pro udržitelné získávání bavlny. Do konce roku 2023 by programem mělo projít celkem 275 000 farmářů, čímž bude ukotven jako největší program svého druhu provozovaný jediným oděvním řetězcem.
 • Téměř 3 000 farmářů z programu pro udržitelné získávání bavlny se zúčastnilo pilotní verze projektu, který má za cíl osvojení více šetrnějších postupů pěstování bavlny v Indii, Pákistánu a Bangladéši.
 • Krabice pro zpětný odběr textilu jsou nyní k dispozici ve všech prodejnách ve Spojeném království, Irsku, Německu a Rakousku. Ty představují dohromady 65 % ze všech prodejen Primark.
 • Primark založil balící centrum s názvem Packaging Center of Excellence, kde vyvíjí nové metody pro eliminaci jednorázového plastového a neoděvního odpadu do roku 2027.
 • Společnost Primark zadala a financovala výzkum organizace Anker Research Institute za účelem získání nových nebo aktualizovaných odhadů Globální koalice pro životní minimum (Global Living Wage Coalition) pro čtyři ze svých dodavatelských trhů: Bangladéš, Kambodžu, Turecko a Vietnam.
 • Primark založil čtyři nové zaměstnanecké sítě, které vytvářejí inkluzivní a podpůrné prostředí pro zaměstnance, umožňující diskusi a osvětu o neurodiverzitě a zdravotním postižení, kulturní rozmanitosti, genderové problematice a LGBTQIA+ komunitě.

 

„Uplynulých 12 měsíců bylo ve znamení budování pevných základů pro naši strategii udržitelnosti Primark Cares. Hodně jsme se na celofiremní úrovni soustředili na to, abychom nastavili správný kurz směrem ke splnění závazků, které jsme přijali. Proto byly pilotní projekty a úspěšné nastavení procesů stejně důležité jako samotný měřitelný pokrok, kterého jsme již během tohoto prvního roku dosáhli,“ uvedla Lynne Walker, ředitelka iniciativy Primark Cares. „Před rokem jsme slíbili, že změníme způsob, jakým vyrábíme a nakupujeme oblečení. Zavázali jsme se, že začneme o podnikání přemýšlet jinak. Abychom měli jasnou vizi, sahají naše cíle záměrně až do roku 2030. Uplynulý rok jsme věnovali investicím do našich expertních týmů a jejich rozšiřování, do nových způsobů spolupráce v rámci našeho podnikání, ale také externí spolupráce s dodavateli a partnery. To vše, abychom byli schopni uskutečnit naši transformaci. Je to pro nás výzva a dobře si uvědomujeme, že jsme teprve na začátku. Po uplynulém roce je ale naše odhodlání učinit udržitelnější módu dostupnou pro všechny silnější než kdy dříve.“

 

Tento rok byl pro společnost Primark klíčový rovněž z hlediska rozvoje důležitých interních procesů a programů, včetně:

 • Rozvoje současných týmů a vzdělávání zaměstnanců společnosti. V ústředí Primarku nyní pracuje 61 lidí, kteří se věnují udržitelnosti a etice. V týmu společnosti Primark pro udržitelnost a etický obchod, který byl založen před 15 lety a nyní působí na 12 klíčových dodavatelských trzích, jich pak působí dalších 130.
 • Vypracování plánu obnovitelné energie spolu s partnerskou společností RenEnergy
  a podpory dodavatelů v Bangladéši, Indii a Číně ve snižování emisí uhlíku. To vše
  v rámci závazku společnosti Primark snížit do roku 2030 emise uhlíku v celém svém hodnotovém řetězci na polovinu.
 • Testování nových kritérií vyšší odolnosti oblečení při praní ve spolupráci s přední nevládní organizací WRAP zaměřenou na ochranu klimatu. V pilotním projektu šlo
  o oděvy z džínoviny a 60 % všech dosud testovaných produktů těmito novými rozšířenými kritérii prošlo.
 • Spuštění wellbeing programu Spark pro 70 000 zaměstnanců*** a jejich motivace
  k rovnováze v pracovním i osobním životě.

 

Pro více informací navštivte: https://www.primark.com/cs/primark-cares.