Běžci vyběhali 231 tisíc korun na ochranu korálových útesů

Téměř 1000 lidí běželo na konci srpna v ostravské zoo pro korály. Díky nim pošle Zoo Ostrava na ochranu korálových útesů 231 tis. Kč! Všechny ročníky charitativních běhů v Zoo Ostrava vynesly na podporu záchranných programů v různých částech světa již více než 1,2 mil. Kč.

 

V srpnu se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskutečnil již sedmý ročník charitativního běhu pořádaný ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice.

Předešlých šest ročníků podpořilo záchranné programy pro outloně váhavé, langury indočínské, lemury Sclaterovy, gibony stříbrné, luskouny ostrovní a loskutáky niaské. Letošní ročník byl poprvé věnován zástupcům bezobratlých živočichů – korálům.

Korálovým útesům se přezdívá „deštné pralesy moře“. Patří totiž mezi nejbohatší ekosystémy na Zemi. Ačkoli zabírají pouze 0,1 % oceánského dna, vytvářejí podmínky pro život nejméně 25 % všech známých mořských druhů. Představují samostatný ekosystém, nádherný mini svět, ve kterém žijí milióny živočichů. Všichni jsou součástí potravní pyramidy, na jejímž vrcholu najdeme mořské ptáky a žraloky. Korálové útesy navíc chrání pevninu před destruktivními vlivy příbojových vln. Řasy rostoucí na jejich povrchu představují bohatý zdroj organické hmoty a kyslíku. Koráli jsou zkrátka zásadní pro život na celé planetě.

 

Právě korálové útesy v současné době čelí obrovským hrozbám zejména v důsledku změn klimatu, ale i nadměrného rybolovu a znečištění moří.

Letošní ročník charitativního běhu jsme se proto věnovali neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, jejímž hlavním cílem je chránit pobřežní korálové útesy ostrova Panglao u Boholu na Filipínách.

Vesna se zabývá ochranou mořského ekosystému pomocí zakládání mořských rezervací a korálových školek, vzděláváním a prací s místními komunitami, podporuje ekologické povědomí, udržitelný rozvoj, poskytuje podporu pro mezinárodní výzkumné aktivity a diskusní platformu pro místní komunitu a vládní úřady. Právě na tyto aktivity bude věnováno 100 % výtěžku, který činí 231 650 Kč.

Chtěla bych za vše moc poděkovat. Organizace byla skvělá a atmosféra při samotném běhu úžasná. Co se týče výtěžku, musím říct za nás všechny, že nás to velmi dojalo a jsem moc rádi,“ říká zakladatelka Vesna Panglao Conservation Lucie Černá, která již nyní na Filipínách pracuje na obnově korálových útesů.

Do letošního ročníku se registrovalo celkem 975 běžců. Část trasy vedla poprvé botanickým parkem, a trať se tím prodloužila na 3 km a 6 km. Největší zájem byl o trasu 3 km, kterou si zvolilo téměř 400 běžců. Nejstaršímu účastníkovi bylo dokonce 77 let.

Všechny ročníky charitativních běhů v Zoo Ostrava vynesly na podporu záchranných projektů v různých částech světa již více než 1,2 milion korun! Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, „přiložili nohu k dílu“ a pomohli chránit ohrožené druhy zvířat na různých místech naší planety.

 Děkujeme také partnerům, kteří letošní charitativní běh podpořili:

RBP, zdravotní pojišťovna, Slezská univerzita v Opavě, Futurum Ostrava, Český červený kříž – oblastní spolek Ostrava, Laura Coffee, Lengau s.r.o., Quality Hotel Ostrava City, web evolution, CineStar Ostrava, Nikon škola.

V Zoo Ostrava již začínáme připravovat osmý ročník charitativního běhu, který proběhne 23. srpna 2024 a bude věnován želvám ostruhatým – třetím největším suchozemským želvám.

Foto  autorky Lucie Čižmářová a Monika Vlčková.