9. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky 26. – 28. 11. 2019

CZECHBUS je jediným specializovaným B2B veletrhem zaměřeným na autobusy a hromadnou dopravu ve středoevropském prostoru. Minulé dva ročníky jednoznačně potvrdily, že právě takováto specializace je potřebná a vyhledávaná. Mezi návštěvníky jasně převládají vysocí představitelé a další pracovníci dopravních podniků, dopravců, krajů a měst, servisních a garážových firem.

Součástí programu budou i zajímavé doprovodné programy. Již tradiční konference Veřejná doprava „on line“, připravená Sdružením pro dopravní telematiku. A nově pak konference Dopravní obslužnost měst a obcí.

Veletrh si stanovuje 2 hlavní programové cíle: okamžitý – posilování veřejné a hromadné dopravy vč. dalších dopravních prostředků a systémů. A dále podpora obnovy vozového parku autobusů v ČR, SR a dalších zemích střední a východní Evropy. Perspektivní – vize progresivních dopravních autobusových systémů – BRT, BHNS, BHLS a inteligentních řídících a informačních systémů.

Tematické okruhy:

Podpora exportu domácích výrobců autobusů
Podpora prodeje domácích a zahraničních značek autobusů na trhu ČR, SR a dalších zemí střední a východní Evropy
Modernizace vozového parku, snižování věku vozidel osobní hromadné dopravy
Podpora ekologicky čistých dopravních prostředků s alternativními pohony
Možnosti snižování spotřeby paliv v dopravě v globálním měřítku
Elektromobilita ve vztahu k autobusové dopravě
Řešení vyspělé servisní a opravárenské základny, nářadí, přípravky, diagnostika, technologie
Řídící a informační dopravní systémy v městském a příměstském provozu, vývoj a praktické užívání
Organizace a řízení veřejné dopravy, dopravní politika, logistika
Podpora myšlenky rychlostních autobusových systémů BRT, BHNS, BHLS a jejich uvádění do praxe
Propagace cíle dosažení jednotných právních a finančních podmínek pro provoz integrovaných dopravních systémů v České republice
Propagace jednotné veřejné dopravy v návaznosti na integrované dopravní systémy.

Její posilování oproti dopravě individuální, výchova v oblasti kladného vztahu dětí a mládeže k MHD jako výsostně soudobému prostředku s ekologickými, ekonomickými i sociálními souvislostmi

Otevírací doba:

úterý – čtvrtek 9-17:00h
V ÚTERÝ 26.11.2019 NEBUDE UMOŽNĚN VSTUP STUDENTŮM.

Vstupné:

  • ZÁKLADNÍ v době konání veletrhu:  200 Kč
  • ZLEVNĚNÉ (držitel karty Lítačka, student, registrace po internetu): 150 Kč
  • DĚTSKÁ vstupenka (do 140cm):  zdarma
  • HROMADNÉ STUDENTSKÉ (min 10 osob) se seznamem studentů: à 10 Kč
  • ZTP, PRESS (po předložení platného průkazu):  zdarma
  • PARKOVNÉ osobní vozidlo:  150 Kč
  • PARKOVNÉ autobusu:  450 Kč

Místo konání:

PVA Expo – Letňany


Booking.com