Reverse the Red

Zoo Ostrava se připojuje spolu s mezinárodními ochranářskými organizacemi k hnutí „Reverse the Red“, jehož cílem je zastavení vymírání druhů na Zemi

„Reverse the Red“ je globální hnutí vyhlášené Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN) a Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Dává si za cíl podpořit spolupráci světových vládních i neziskových ochranářských organizací, které se významným způsobem podílejí na záchraně ohrožených druhů na planetě. Zoo Ostrava se spolu s dalšími českými zoologickými zahradami k hnutí také připojuje.

Read More