Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 15. října 2020

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

 •  P ČAS vzalo na vědomí návrh změny Stanov ČAS a uložilo předsedovi ČAS předložit tento návrh Valné hromadě ČAS.
 •   P ČAS vzalo na vědomí návrh Statutu Arbitrážní rady ČAS a uložilo předsedovi ČAS předložit tento návrh Valné hromadě ČAS.
 •   P ČAS schválilo navržený seznam vybraných AO/AK do SpS pro období 2021 – 2024.
 •   P ČAS schválilo navržený dokument Sportovní centra mládeže, prováděcí pokyn ČPTM 2021- 2024.
 •   P ČAS schválilo navržený dokument: Sportovní střediska, prováděcí pokyn ČPTM 2021 – 2024.
 •   P ČAS schválilo s úpravami Směrnici ČAS o článcích péče o talentovanou mládež.
 •   P ČAS zhodnotilo vystoupení výpravy na mezinárodním závodu v běhu do vrchu Trofeo Nasego 2020, konané v Itálii, jako úspěšné.
 •   P ČAS schválilo garanci ČAS na uspořádání závodů „WMRA Světový pohár v dlouhém běhu Úpice 2021“.
 •   P ČAS souhlasilo s přesunem sídla ČAS, Halového mistrovství Evropy 2015, s. r. o. a Kontinentálního poháru IAAF 2018, s. r. o. na adresu Na Pískách 2583/8, 160 00, Praha.
 •   P ČAS schválilo pořadí mítinků pro posuzování žádostí pořadatelů o podporu z programu VSA pro rok 2021 s úpravami, které byly odsouhlaseny.
 •   P ČAS schválilo podmínky pro přidělení Mítinku certifikovaného ČAS pro rok 2021.
 •   P ČAS schválilo zařazení Mezinárodního závodu v chůzi (nominačního závodu na OH Tokio 2020) Ostia 6. 12. 2020 mezi reprezentační akce.
 •   P ČAS schválilo organizaci M ČR v chůzi na 50 km v rámci mezinárodního závodu na 50 km v Ostii 6. 12. 2020.
 •   P ČAS schválilo nominaci závodníků k mezinárodnímu závodu na 50 km muži, 20 km ženy v italské Ostii 6. 12. 2020.
 •   L. Varhaník informoval o průběhu Site Visit uspořádané k ME v Poděbradech 2021.
 •   P ČAS dalo souhlas se zřízením atletického kroužku Atletika Kamenice.