Top news

Hostomice pod Brdy

Obec pod brdským hřebenem prvně doložena r. 1343, status města z r. 1738 obnoven r. 1992, v minulosti tradice hrnčířství a cvočkařství. Nevelké Hostomice se pyšní mohutným náměstím.

Od západu k východu mírně stoupající obdelník má bezmála půl kilometru délky. V jeho dolní části stojí kostel, uprostřed budova někdejší školy a bývalo tu také několik rybníčků, které k svému řemeslu potřebovali hrnčíři. Rozsáhlá plocha přímo vyzývala, aby se na ní stále něco konalo. Nejčastěji to ovšem byly trhy. Ty běžné dvakrát v týdnu, a pak hlavní neboli výroční; ty byly také dva. Na výroční se sjeli kramáři i z velké dálky, jejich stánky a vozy kryté plachtami přeměnily náměstí v cosi jako dnešní veletrh, který si obyvatelé širokého okolí nenechali ujít.Historie

První písemná zmínka o sídle (Hostomicz) pochází z roku 1343, kdy pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé potvrdil práva a výsady nedávno založeného městečka. Hostomice náležely od roku 1357 až do zrušení poddanství ke karlštejnskému panství. V roce 1563 město dostalo právo na honby. Pole a Hostomice pustly. Právo bylo zrušeno.
Městem se staly za Karla VI. roku 1738 a dostaly i městský znak. V roce 1742 byly Hostomice postiženy tyfem Pozoruhodné je určitě to, že v Hostomicích byla velmi silně zakořeněná protestantská víra, neboť ještě roku 1755 sem byli voláni na pomoc misionáři na proces rekatolizace. V roce 1817 bylo založeno divadlo. V roce 1836 Hostomice zachvátil požár. Statutu města může ve své novodobé historii sídlo požívat od roku 1992.

Město je také známé díky svým cvočkařských bouřím v 19. století, jež byly později velmi často interpretovány jakožto předzvěst bojů dělnické třídy. Nějaký čas zde žil (a v roce 1964 zemřel) JUDr. Jiří Havelka – od roku 1938 kancléř, ministr dopravy a místopředseda vlády, který byl v roce 1941 společně s generálem Eliášem gestapem zatčen a až do konce války držen v domácím vězení. Po roce 1948 byl komunisty perzekvován a byl nucen přestěhovat se z Prahy do Hostomic. Hostomice drží i jeden okresní primát, neboť 19. října 1913 se tam zásluhou Sokola uskutečnil první letecký pokus. Pilotem byl aviatik Šimůnek, kterému sice den předtím praskla vrtule, ale následujícího dne o 4. hodině odpoledne krátký let úspěšně provedl. Vztah k Hostomicím měl i slavný Alois Šmolík, jehož otec byl koželuh v tomto městě. 

Rok 1932

Ve městě Hostomice pod Brdy (přísl. Lštěň, 1964 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:
poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů, 3 cihelny, hospodářské družstvo, výroba kovaných hřebíků, koželužna, 4 mlýny, 2 pily, pivovar, výroba kožených rukavic, včelařský spolek, velkostatek

Služby (výběr):
2 lékaři, nákladní autodoprava, 2 biografy (Sokol, Městský), 3 cukráři, drogerie, fotoatelier, 3 hodináři, 6 hostinců, 2 hotely (Krása, Občanská záložna), 2 knihaři, konsum Včela, lékárna, 2 modistky, obchodní dům, Hospodářsko-živnostenská záložna, Občanská záložna, 2 tesařští mistři, 2 zahradnictví, zubní ateliér, 2 železářství.