Úspěch vědců University Karlovy : Pacienti trpící inkontinencí získají moderní a důstojnou léčbu

  • Jiri Cysar
  • 6.12.2017
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch vědců University Karlovy : Pacienti trpící inkontinencí získají moderní a důstojnou léčbu

 


Pacienti trpící inkontinencí získají moderní a důstojnou léčbu

Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical. Podepsaná dohoda zajistí pacientům trpícím inkontinencí moderní a důstojnou léčbu, která v této oblasti medicíny dosud chyběla. Zlepšení kvality léčby zajistí přístroj a metoda PRENS, která je výsledkem vědecké práce odborníků z Univerzity Karlovy.

Díky spolupráci s urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole a jejím přednostou prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc. byla na základě výsledků testování připravena nejúčinnější metoda použití daného zařízení. Výsledkem vědecké práce se staly dva české patenty a know-how. Na jejich základě poté probíhala mezi lety 2014 a 2017 spolupráce mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical, která vedla k finální přípravě přístroje pro klinickou praxi.

Díky dlouhodobé snaze Centra pro přenos poznatků a technologií UK došlo 20. října 2017 k podpisu Smlouvy o převodu práv k patentům a know-how mezi Univerzitou Karlovou a společností Tesla Medical, čímž byla úspěšně završena fáze přenosu technologií z akademické sféry do sféry aplikační. První pacienti by mohli nový přístroj začít využívat na začátku roku 2018.
Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. Jejím cílem je zvýšit konkurence schopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků.
Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.

Tesla Medical, s.r.o.

Tesla Medical, s.r.o. je česká společnost, která vznikla v roce 2014. Tato společnost se zaměřuje na vývoj nových technologií pro léčbu chronických onemocnění. Vedle léčby inkontinence a hyperaktivního močového měchýře pracujeme v tuto dobu na vývoji technologie pro léčbu chronického tinnitu.