Prvomájové parní jízdy na Švestkové dráze

První máj je nejenom lásky čas, ale na Švestkové dráze (Linka U10: Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Most) bude i časem pro nostalgické parní jízdy. Společnost AŽD totiž vypraví jako posilový spoj historickou soupravu taženou parní lokomotivou 431.032, které se přezdívá Ventilovka.

Prvomájové parní jízdy na Švestkové dráze

První vlak bude vypraven z Litoměřic horního nádraží v 7:55 hodin a z Mostu se bude vracet v 11:10 hodin. Druhý spoj vyjede z Litoměřic horního nádraží ve 14:25 hodin a z Mostu vyrazí zpět v 17:10 hodin. Ve vlaku bude řazen také bufetový vůz s občerstvením.

„Pro posilové spoje v rámci Švestkové dráhy jsme se rozhodli na základě zvýšené poptávky po osobní dopravě v den státního svátku. Pojali jsme to ale trochu netradičně zařazením historického parního vlaku, který cestující zcela jistě potěší,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Stejně jako na pravidelných spojích i v tomto parním platí tarif Dopravy Ústeckého kraje a systém jednotného tarifu. Jízdenky cestující zakoupí také přímo ve vlaku. Místa nelze dopředu rezervovat.

Video od Petra Daňka :

Švestková dráha

Železniční trať Čížkovice–Obrnice je regionální dráha z Čížkovic přes Třebenice do Obrnic. V jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 113 Lovosice–Most, neboť po ní vedené vlaky jezdily a jezdí z Lovosic do Čížkovic po navazující trati Lovosice–Louny a z Obrnic pokračovaly do Mostu po trati Louny–Most. Od prosince 2017 do prosince 2019 byla označována ve stejné trase jako trať T4, což bylo také číslo turistické linky DÚK. Dráha se začala stavět roku 1896 a byla otevřena 19. prosince 1898.Trať obsluhovala zejména místní zemědělské podniky a také dopravovala dělníky do mosteckých dolů.

Trati se přezdívá Švestková dráha. Tento název pochází z předválečných dob podle tehdy zde rostoucích švestkových sadů a alejí.

 

V roce 1918 nesla trať označení 72f, a byla tak postranní tratí trati z Prahy do Mostu a dále do Moldavy. V době druhé světové války vedla z velké části v okolí hranice Protektorátu. V roce 1944 nesla označení 167b, a byla tak postranní tratí trati z Duchcova do Mladotic.

Trať je dlouhá 34,8 km a osobní vlak ji v roce 2007 projel za zhruba 61 minut. V roce 1918 vlak z Obrnic dorazil do Čížkovic za 123 minutDne 9. prosince 2007 zde byl zastaven provoz osobních vlaků v rámci redukce provozu osobních vlaků na některých tratích. Provozovatel dráhy AŽD Praha ji před zahájením sezony v roce 2017 výrazně zrekonstruoval – bylo dosazeno zabezpečovací zařízení – jak přejezdů, tak stanic (stanice řízeny z Čížkovic), ve všech stanicích bylo obnoveno kolejiště.Na rok 2017 AŽD Praha vydala jízdní řád pro svou linku T4 a od dubna 2017 zde také jezdí.

Zdroj: Wikipedie

 

Lokomotiva 431.032 zvaná Ventilovka