Národní technické muzeum o víkendu v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka.

Národní technické muzeum se o víkendu 19. a 20. září 2020 zúčastní programu pro návštěvníky v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. Zájemci budou mít možnost se svézt z areálu muzea do Krupé a zpět parním vozem M124.001 „Komarek“ z roku 1903 ze sbírky NTM.

Víkend v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka

Na víkend 19. a 20. září 2020 je v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka pro návštěvníky připraven pestrý program. Kromě stálé expozice si tu mohou prohlédnout výstavu historických autobusů RTO a ŠL. Po oba dva dny bude zájemce vozit z areálu muzea do Krupé a zpět parní vůz M124.001 „Komarek“. Jedná se o jeden z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky NTM, který spojuje v jednom vozidle lokomotivu a osobní vagon, a jako jediný vůz tohoto typu z našich tratí se dochoval dodnes. Jeho význam překračuje hranice České republiky. Vůz „Komarek“ byl po náročné rekonstrukci v roce 2016 zprovozněn.

 

Jízdní řád parního vozu M124.001 „Komarek“ 19. a 20. 9. 2020 Muzeum ČD Lužná u Rakovníka

Lužná odj. 10:00 10:40 11:20 13:00 13:40 14:30* 16:00*
Krupá příj. 10:07 10:47 11:27 13:07 13:47 14:37* 16:07*
Krupá odj. 10:10 10:50 11:30 13:10 13:50 14:40* 16:10*
Lužná příj. 10:18 10:58 11:38 13:18 13:58 14:48* 16:18*
* vlak jeden jen 19.9.2020

 

Jednotné zpáteční jízdné 100 Kč.              Prodej jízdenek u vozu v areálu muzea.

 

Program NTM

Národní technické muzeum dále připravilo program pro mladší návštěvníky. Prezentovat zde bude aktivity moderního edukačního projektu Startin, který je podpořen z ESF a je zaměřen na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Inkluze s Národním technickým muzeem, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500). Ze čtyř nových moderních vzdělávacích programů pro školy, které v rámci projektu vznikají, si budou návštěvníci moci vyzkoušet didaktické pomůcky z tématu energie, konkrétně energie a železnice. Na modelu stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy zjistí, jak těžkou práci měl topič na parní lokomotivě, díky modelu kolejové dráhy pochopí, proč se vlak udrží na kolejích i v zatáčce, a při další aktivitě si vyzkouší, jak brzdí vlak. Projekt Startin a práci s pomůckami představí návštěvníků tým zkušených lektorů.

 

 

Více informací naleznete ZDE