Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 2. prosince 2021

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

Předsednictvo ČAS schválilo:

 •  Složení Trenérské rady ČAS :
 • Pavel Sluka
 • Jiří Ondráček
 • Tomáš Purman
 • Jan Koutník
 • Jan Železný
 • Jaroslav Vlček
 • Petr Habásko,
 • Jan Pernica,
 • Zdeněk Lubenský
 • Stanislav Šuška
 • Kateřina Čermáková
 • Karolína Velebová
 • Jiří Šimice
 • František Ptáčník
 • Lenka Masná.
 •   po úpravách znění Trenérských informací 2022 a nominačních kritérií pro reprezentační akce v roce 2022.
 •  redislokaci SpS k Atletika Vlašim, z. s.
 •   s účinností od 1. ledna 2022 změnu Sazebníku poplatků, odměn a náhrad ČAS.
 •  udělení povolení od 1. 1. 2022 k zastupování atletů dle Směrnice č. 9/2020 Českého atletického svazu Lucii Vadlejch, Tomáši Vojtkovi a Janu Jánovi.
 •   směrnici ČAS č. X/2021, kterou se mění směrnice ČAS č. 6/2020, o článcích péče o talentovanou mládež.
 • s úpravami směrnici ČAS č. X/2021, kterou se mění směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění směrnice ČAS č. 5/2012, směrnice ČAS č. 4/2014 a směrnice ČAS č. 5/2017.
 •  s úpravami návrh termínů konání Předsednictva ČAS pro I. pololetí roku 2022.
 •  s úpravami znění výběrového řízení pro program Trenéři SCM.

 •  Předsednictvo ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 10/2020 rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu pro rok 2021. Předsednictvo dále v souladu se svým usnesením č. 10/20 ze dne 17. prosince 2020, kterým se zřizuje Rezervní fond ČAS konstatovalo, že finanční krytí dříve schváleného salda záporného rozpočtu financování a investic na rok 2021 je do výše částky 1.735.412,46 Kč zajištěno čerpáním prostředků Rezervního fondu.

 

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí :

 •  ukončení činnosti atletických oddílů TJ Slovan Frýdlant, spolek a TJ Spartak Vlašim při ČAS.
 •  hodnocení MČR za období 1.1.2021 – 31.12.2021.
 •  závěry z podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2021.
 • zprávu z oponentur ČPTM.

zdroj : ČAS