Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 13. ledna 2022

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

 • Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME v přespolním běhu v irském Dublinu jako neúspěšné. 
 • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí průběžnou informaci o tvorbě Koncepce sportovního úseku – analýzu současného stavu české atletiky. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami seznam navržených AO/AK, které splnily podmínky výběrového řízení, do programu T SCM pro rok 2022. 
 • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí hodnocení atletických akademií za rok 2021. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo Směrnici ČAS č. 1/2022 – Soutěžní řád. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo plán práce Předsednictva ČAS na I. pololetí roku 2022. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo změnu termínu MČR mužů a žen na dráze na 24. – 25. 6. 2022.
 • P ČAS vzalo na vědomí informaci o přehledu povinných vyplněných údajů atletickými oddíly a kluby v Registru Českého atletického svazu. 
 • Předsednictvo ČAS jmenovalo dalším členem Metodické komise ČAS Mgr. Jana Fehera. 
 • Předsednictvo ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 10/2020 rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu pro rok 2021. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo přesun termínu MČR v dlouhém horském běhu mužů a žen. 
 • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o realizaci dovybavení stadionů z investiční dotace NSA v roce 2021. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo záštitu Světovému poháru v běhu do vrchu. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo seznam Mítinků certifikovaných ČAS s dodávkou služeb. 
 • Předsednictvo ČAS schválilo přijetí nových atletických klubů Hobby Runners z. s. /PAS/, #tymdejvid /Jihočeský KAS/ a Atletický klub Vnorovy, z.s. /Jihomoravský KAS/.
YouTube
Share