Získali jsme Bludičku

Tak se jmenuje výjimečný symbolistní obraz malíře Františka Kavána, který díky dotaci Ministerstva kultury České republiky, z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví, získalo naše Krkonošské muzeum v Jilemnici do svých sbírek a stane je nedílnou součástí jilemnické Kávanovské galerie.

 

Galerie Františka Kavána v Krkonošském muzeu Správy KRNAP v Jilemnici je po expozici o hraběti Harrachovi největším lákadlem k návštěvě jilemnického zámku. Z odborného kurátorského hlediska pro nás bylo důležité Bludičku získat, protože jsme tím zhodnotili celou Kavánovu sbírku,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

 

Bludička, je vytvořena kombinovanou technikou uhlu, pastelu a tempery na malířském kartonu o rozměrech 33 x 50 cm.

Obraz pochází z roku 1897, je signovaný, datovaný, rámovaný a zasklený.

Autorův příklon k symbolismu se projevil zejména ve druhé polovině 90. let 19. století, po odchodu z Akademie výtvarných umění. Tehdy ho ovlivnily povídky spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, ale také okruh přátel kolem časopisu Moderní revue. Hledal nový způsob vyjádření a jeho tvorba se obvykle vztahovala buď k básním, ať vlastním či jeho přátel, duševním stavům nebo přírodním jevům. Vyznačovala se experimentováním s různými technikami, často se jednalo o uhel s bělobou, pastel s akvarelem, kvaš nebo barvy Syntonos.

Inspirací mu byl přírodní úkaz fosforeskujících světlušek – svatojánských mušek, zobrazených v krajině bažinatých luk s jezírkem a s oblíbeným motivem vrb, z nichž některé mají podobu fantaskních bytostí; v pozadí se táhne pásmo kopců.

Nový přírůstek doplnil řadu kvalitních symbolistních obrazů jako Rozpomínka měsíční noci mlhavé, Zlatá noc nebo Zoufalství, také vystavených v galerii Františka Kavána, jež je součástí našeho Krkonošského muzea v Jilemnici.