Žáci změří své síly s profesionály na desátém ročníku dovednostní soutěže Sollertia

V pondělí 27. března se uskuteční jubilejní desátý ročník dovednostní soutěže Sollertia. Žáci středních odborných škol z Česka a Slovenska se střetnou s odborníky z praxe a zabojují o čestný titul Sollers (latinsky zručný). V letošním ročníku se bude soutěžit v osmi oborech vzdělání, například kuchař, truhlář, kovář a další. V úterý 28. března budou v Brožíkově sále Staroměstské radnice oceněni ti nejzručnější z nich. Z rukou radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonína Klecandy a místopředsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy Františka Blažka převezmou originální stříbrné medaile vyražené Českou mincovnou.

Hlavním principem dovednostní soutěže Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků s odborníkem z praxe, takzvaným vyzyvatelem.

Nejlepší soutěžící, který dosáhne alespoň 66 % výsledku vyzyvatele, je oceněn čestným titulem Sollers a medailí zhotovenou ze 42 gramů ryzího stříbra. V letošním ročníku se soutěží v osmi oborech vzdělání – kadeřník, kuchař, malíř, autolakýrník, elektrikář, truhlář, kovář a strojař. Některé soutěže se uskuteční za účasti škol z dalších krajů České republiky a také ze Slovenska.

 

„Mnozí tvrdí, že slova jako „řemeslo“ anebo „žák a jeho mistr“ již vyšlo z módy, ale soutěž Sollertia ukazuje, že tomu tak rozhodně není. Tato soutěž je unikátním projektem utužujícím mladé lidi v zájmu o řemeslo a podporujícím jejich soutěživost. Těším se na setkání s novými talenty,“ říká radní hl. m. Prahy Antonín Klecanda.

Špičky v jednotlivých oborech budou inspirovat žáky ať už v roli vyzyvatelů, nebo porotců.

Například soutěžící v oboru kuchař představí svůj soutěžní pokrm porotcům ve složení: Radek Kašpárek, držitel michelinské hvězdy a šéfkuchař restaurace FIELD; Jan Punčochář, šéfkuchař restaurace U Matěje, a Roman Staša, vítěz soutěže MasterChef Česko. Mezi porotce kadeřnické soutěže zasedne vedle Jana Pešana, prezidenta cechu kadeřníků Setněte Author, a majitele prestižního salonu Jana Těšíka i držitelka kadeřnického Oscara Petra Měchurová.

„Řemeslné dovednosti mají zvláště v dnešní době neocenitelnou hodnotu. Soutěž Sollertia je ukázkou toho, že na českých i slovenských školách najdeme spoustu šikovných žáků, kteří mají odvahu popasovat se s mistry svých oborů. Získání titulu Sollers jim pak kromě neocenitelné zkušenosti může pomoci v budoucím uplatnění na trhu práce,“ říká Barbora Kafková, koordinátorka projektu ikat 2 – KPRS.

Sollertia Praha je součástí programu hl. m. Prahy „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy“ a projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soutěž si klade za cíl rozšířit přímou účast podniků jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z praxe obohacuje a rozšiřuje praktickou výuku odborných předmětů, posiluje vazby mezi podniky a školami a je možné díky nim objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru.

Soutěž se uskuteční v pondělí 27. března v prostorách osmi pražských středních škol. Slavnostní vyhlášení soutěže bude v úterý 28. března od 10:30 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice

Titulní foto : Stříbrné medaile udělované hl. m. Prahou za nejlepší výkony v dovednostních soutěžích SOLLERTIA