Výstavba multifunkční haly ARENA BRNO začíná.

Vše je administrativně vyřešeno, staveniště je předáno zhotoviteli. Po čtyřech a půl letech příprav dnes poklepem základního kamene začala výstavba multifunkční haly ARENA BRNO u brněnského výstaviště. Trvat má 33 měsíců.

„To, o čem se v Brně po mnoho let jen diskutovalo, získalo jasné obrysy v únoru 2019, kdy jsme se rozhodli postavit novou, moderní a skutečně multifunkční halu v západní části areálu výstaviště poblíž pavilonu Z. Rozhodující byla poloha poblíž centra města, možnost nekomplikovaného vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a jako klíčová se ukázala dobrá dopravní obslužnost, kterou ještě posilujeme. Ředitelství silnic a dálnic spolu s městem rozšiřuje velký městský okruh v úseku Bauerova, Dopravní podnik města Brna pokračuje ve stavbě vratné tramvajové smyčky v uzlu Lipová a v přípravě lanovky, která spojí lokalitu arény s bohunickým kampusem, kde jsou další parkovací kapacity,“ uvedlaprimátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Na místě je moje velké poděkování všem, kteří se na přípravě a teď už i na realizaci největšího strategického projektu města Brna podílejí. Nezastavila je ani covidová pandemie, ani situace na stavebním trhu, takže pevně věřím, že se za necelé tři roky může nejen naše město, ale celý region těšit na opravdu velké kulturní a sportovní akce.“

„Je dobře, že Brno uvažuje ve velkém měřítku. Multifunkční halu, jejíž stavbu jsme dnes zahájili, moje rodné město využije pro sportovní i kulturní akce. Hala bude propojená se zázemím brněnského výstaviště a já věřím, že citelně rozšíří možnosti Brna a přiláká sem návštěvníky, kteří dnes musejí za sportem nebo kulturou zamířit jinam. Je to důležitý krok k tomu, aby Brno bylo ještě lépe vidět – aby bylo zase o kousek větší. Právě takovéto projekty a strategické investice nás přibližují k tomu, že se ČR skutečně postupně stane křižovatkou Evropy,“ řekl premiér Petra Fiala

Spolu s Brnem jsou investory tři městské společnosti: ARENA BRNO, Brněnské komunikace a Teplárny Brno.

Samotná hala bude ve vlastnictví ARENY BRNO, která ji bude na základě rozhodnutí radních z prosince 2022 minimálně několik prvních let provozovat. „Zhotovitel by měl arénu postavit během následujících 33 měsíců. Souběžně s probíhající výstavbou připravujeme kompletní fit out haly, který bude mít dopad na vnitřní vybavení. Týká se to například prostor pro gastro, kde připravujeme koncesní řízení na provozovatele. Nejpozději do konce letošního roku budeme také znát specifikaci scénické technologie – jde hlavně o zvukový a světelný park pro kulturní akce, především tedy pro hudební produkce,“ vysvětlil předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl.

Brněnské komunikace se stanou vlastníkem a provozovatelem sedmi venkovních parkovacích ploch.

„Chceme, aby využití 1 179 parkovacích míst bylo maximálně efektivní, proto bude nastaveno několik režimů, které budou reagovat na program přímo v hale, na plán veletržních akcí nebo na sezónní provoz na koupališti Riviéra a v budoucnu i ve sportovně-rekreačním areálu u Anthroposu, zbylá kapacita pak poslouží pro parkování P+R,“ informoval Luděk Borový, generální ředitel Brněnských komunikací a projektový manažer multifunkční haly.

„Teplárny Brno vybudují v lokalitě distribuční soustavu pro dodávku elektrické energie, zajistí pro halu kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu a na přilehlých parkovacích plochách vybudují dobíjecí stanice pro elektromobily,“ doplnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Zhotovitelem stavby je společnost HOCHTIEF CZ, která uspěla s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH.

„Pro nás jde o velice prestižní záležitost. Nestává se každý rok, abychom jako generální dodavatel realizovali projekt za bezmála 4,5 miliardy korun. V tuhle chvíli se jedná o naši druhou největší stavbu hned po nové lince D pražského metra. Jsme si vědomi nejen výzev, které realizace Areny Brno přinese, ale současně i významu této multifunkční haly pro společenský rozvoj jihomoravské metropole a celého regionu. Věřím, že dlouholeté zkušenosti a vysoká odbornost našich zaměstnanců zajistí úspěšné dokončení tohoto projektu a vznikne skvost, který bude dobře sloužit zdaleka nejen sportovcům,“ uvedl předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

Stavba je financována z několika zdrojů. Národní sportovní agentura přispěje částkou 300 milionů Kč, Jihomoravský kraj 200 milionů Kč, úvěr od České spořitelny pokrývá částku 1,95 miliardy korun, zbytek doplatí město Brno ze svého rozpočtu.

Multifunkční hala nadregionálního významu, která zajistí špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni, má vzniknout u výstaviště poblíž pavilonu Z. Kapacita bude až 13 300 míst a umožní na 30 různých způsobů využití. Objekt má mít dvě podzemní a šest nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Spolu s arénou město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích stání, z toho 150 přímo v hale.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách arenabrno.cz