Valná hromada ČAS 2021

Základní informace k Valné hromadě ČAS

Datum a místo konání Valné hromady ČAS :

 • Valná hromada ČAS se uskuteční v sobotu 17. dubna 2021 od 10.00 hodin ve Sportovním centru Nymburk,
 • Adresa : Sportovní 1801, 288 35 Nymburk1.

 

Delegáti a další účastníci Valné hromady ČAS

 

Počty delegátů a dalších účastníků Valné hromady ČAS jsou dány ustanoveními článku VI odstavců (3), (4) a (7) Stanov ČAS.

Pořad zasedání Valné hromady ČASPodle ustanovení článku 3 odstavce 1 směrnice ČAS č. 5/2019-Jednací řád Valné hromady ČAS, schvaluje Valná hromada ČAS na návrh Předsednictva ČAS pořad zasedání Valné hromady ČAS.

 

Základní informace k Valné hromadě ČAS – plné znění

 

Návrh pořadu zasedání Valné hromady ČAS konané v sobotu 17. dubna 2021 vypadá zatím následovně:

 1. Zahájení zasedání
 2. Jmenování předsedajícího
 3. Schválení pořadu zasedání
 4. Volby mandátové komise,volební komise a ověřovatelů zápisu
 5. Jmenování hlavního skrutátora a skrutátorů
 6. Vystoupení předsedy ČAS
 7. Projednání zprávy mandátové komise
 8. Projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání Valné hromady ČAS
 9. Projednání zprávy o činnosti Arbitrážní rady ČAS za období od posledního zasedání Valné hromady ČAS
 10. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření výroční zprávy a účetní závěrky ČAS za roky 2021 a 2022
 11. Volby do orgánů ČAS2
 12. Projednání návrhu změn Stanov ČAS
 13. Projednání návrhu nového Statutu Arbitrážní rady ČAS
 14. Projednání předložených návrhů3
 15. Různé
 16. Zakončení zasedání
 

Písemné materiály k Valné hromadě ČAS Písemné materiály Valné hromadě ČAS konané v sobotu 17. dubna 2021 budou delegátům této Valné hromady ČAS rozeslány ve dvou etapách, a to:

 1. pozvánka, návrh pořadu zasedání a delegační list nejpozději v pátek 12. března 2021,
 2. podkladové materiály-směrnice ČAS č. 5/2019Jednací řád Valné hromady ČAS, směrnice ČAS č. 6/2019Volební řád Valné hromady ČAS, zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání Valné hromady ČAS, zpráva o činnosti Arbitrážní rady ČAS za období odpoledního zasedání Valné hromady ČAS, seznam kandidátů pro volby do orgánů ČAS2, návrh změn Stanov ČAS, návrhového Statutu Arbitrážní rady ČAS a předložené návrhy, nejpozdějive středu 31. března 2021.

 

 

 

V Praze, dne13. ledna 2021

PaedDr. Libor Varhaník
předseda ČAS
RNDr.Ladislav Kňákal
předseda organizační komise ČAS
 

 

 

Základní informace k Valné hromadě ČAS – plné znění

 

YouTube
Share