Trojská botanická zahrada otevře laboratorní učebnu pro školy

Botanická zahrada hl. m. Prahy buduje přírodovědné vzdělávací centrum a se začátkem nového školního roku, tedy v září, otevře laboratorní učebnu pro základní a střední školy. Školní třídy mohou využít učebnu v rámci výuky přírodovědných předmětů. Programy mají podnítit v dětech zájem o skrytý mikrosvět, naučit je základní manipulaci s mikroskopem a laboratorní technikou a vzbudit v nich zájem o bádání. Laboratoř disponuje nadstandardním vybavením a byla zřízena za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Programy pro školní skupiny podporuje i generální partner trojské botanické zahrady, značka Hyundai. Součástí vzdělávacích aktivit zahrady jsou též přednášky, další programy a komentované prohlídky přizpůsobené školním osnovám.

Otevírací doba:

Venkovní expozice: denně včetně svátků
9.00–19.00

Skleník Fata Morgana:
út–ne
9.00–19.00

Vinotéka sv. Kláry:
po–ne
13.00–19.30

 

 „Důležitým úkolem botanické zahrady je kromě představení vzácných a zajímavých rostlin z celého světa, sbírkotvorné činnosti a záchrany rostlinného bohatství také vzdělávání. Cílem našeho vzdělávacího oddělení je posílit povědomí o botanice a ochraně životního prostředí a zvýšit zájem o přírodu jako takovou, a to již u těch nejmladších. Naše laboratorní učebna se stane místem, kde si žáci, nejen pražských škol, budou moci vyzkoušet bádání za pomoci špičkové techniky, v bezprostředním kontaktu s přírodou a za podpory odborníků v oblasti botaniky a přírodních věd.Žákům a studentům ukážeme, že práce s mikroskopem rozhodně není nuda, ale ani náročná disciplína,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Vzdělávání generací, které v budoucnu převezmou pomyslnou štafetu ochrany životního prostředí, vnímáme jako klíčovou součást našeho partnerství s Botanickou zahradou hl. m. Prahy. Jsem přesvědčený, že projekt školní laboratorní učebny má potenciál vzbudit u žáků zájem o zkoumání flóry i fauny, a to navíc zábavnou a originální formou. Botanické zahradě za tento chvályhodný počin děkujeme,“ uvádí Martin Saitz, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech.

Příroda na vlastní oči

Programy v laboratorní učebně botanické zahrady jsou připravené pro žáky základních a středních škol. V rámci programů se naučí pracovat s mikroskopickou technikou, seznámí se s vnitřní částí těla rostlin a jejich cévním systémem, mohou prozkoumat detaily jehličí, pokožky rostlin, motýlích křídel nebo se zaměřit na proces fotosyntézy. Během programů se třída dělí na dvě skupiny. Jedna ze skupin absolvuje aktivity přímo ve skleníku Fata Morgana, který je zaměřen na podporu vnímání detailů ve světě rostlin, samostatnou i skupinovou práci a možnosti využití jednotlivých rostlin.

V laboratoři budou moci učitelé a žáci využívat mikroskopickou techniku, která je na vyšší úrovni než standardní školní vybavení. Kromě špičkových mikroskopů a projekční techniky jim bude k dispozici i stereoskopický mikroskop s kamerou nebo senzory pro měření CO2, O2, pH, teploty.

Díky podpoře generálního partnera Hyundai je možné laboratorní program pro školy nabídnout se zvýhodněnou cenou 90 Kč na žáka. Průvodce botanické zahrady pro školní skupinu je v ceně.

Vzdělávací programy pro školy

Součástí vzdělávacích aktivit botanické zahrady jsou i další výukové programy pro mateřské, základní, střední školy i zájmové skupiny. Probíhají ve venkovních expozicích, ve skleníku Fata Morgana i v lesním areálu, který obklopuje expozice zahrady. Programy trvají 60, 90 nebo 135 minut a jsou přizpůsobené svojí náročností a obsahem věku dětí. Jsou zaměřené zejména na botaniku, ekologii a ochranu životního prostředí. Žáci tak mohou absolvovat cestu kolem světa za 225 metrů, prozkoumat podnebné pásy Země, přivonět k bylinkám z babiččiny zahrádky nebo se seznámit s rafinovanou krásou křehkých motýlů.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).

Novinky a další informace najdete také na www.botanicka.cz

Generálním partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy je Hyundai Motor Czech.