Světově nejrozsáhlejší aplikace pro vzdělávání předškolních dětí Lipa Land začne vydělávat

Skupina EMTC plánuje vydat ještě během září novou verzi světově nejrozsáhlejší vzdělávací aplikace pro děti předškolního věku Lipa Land, která v sobě bude obsahovat monetizační model. Výrazně tak vzroste schopnost této aplikace generovat výnosy. Lipa Land je v současné době dostupná v devíti světových jazycích. Aplikace získala více jak 20 prestižních mezinárodních ocenění za svůj vzdělávací přínos a bezpečnost obsahu z pohledu předškolních dětí.
„Monetizační model se z důvodu přání některých potenciálních investorů do této doby odkládal. Za současné situace jsme se však rozhodli k jeho aktivaci. Zároveň v této verzi dojde k zásadnímu zrychlení aplikace při užívání v režimu off-line, na kterém jsme pracovali déle jak půl roku, a také přibude i nový obsah,“ uvedl Tomáš Bárta, předseda představenstva EMTC.

Skupina EMTC v polovině letošního srpna pozastavila svůj dluhopisový program a na 2. září 2019 svolala setkání majitelů všech dluhopisů. Na tomto setkání, kterého se zúčastnili majitelé více jak 80 % objemu emitovaných a dosud nevypořádaných dluhopisů, požádal Tomáš Bárta dluhopisové věřitele o lhůtu 6 týdnů za účelem ochrany hlavních aktiv skupiny před útoky třetích osob a z důvodu přípravy celkového řešení situace. Jasněji by tak mělo být v druhé polovině října.

Lipa Land v sobě zahrnuje jak adaptivní vzdělávací hry přizpůsobující se svojí obtížností dovednostem každého jednotlivého dítěte, tak pohádky, audiopohádky, relaxační zvuky a hudbu pro ty nejmenší a v neposlední řadě též aktivity, jejichž cílem je nejen propojit dítě s jeho rodičem, ale současně propojit digitální svět se světem reálným a umožnit mobilní zařízení odložit.

Zásadní funkcí z pohledu rodičů je tzv. „progress tracking“, jež po celou dobu užívání aplikace ze strany dítěte sbírá veškerá data, která následně vyhodnocuje a poskytuje rodiči komplexní informace o dosažených pokrocích dítěte či o jeho slabých stránkách.

O tom, že vývojáři jdou správným směrem a že aplikace se uživatelům líbí, vypovídá výsledek dvouměsíční marketingové kampaně ve vybraných zemích, kdy aplikace získala přes 330.000 uživatelů. Jen v samotné Brazílii se jedná o více jak 100.000 uživatelů, v Rusku přes 40.000. V Čechách má Lipu Land více jak 140.000 uživatelů. Zda se podaří projekt zachránit, závisí na vývoji situace skupiny EMTC v následujících týdnech a měsících. Vedení skupiny EMTC na nalezení řešení již déle jak měsíc usilovně pracuje se svými poradci. Byla by obrovská škoda, kdyby velké úsilí a mnoho finančních zdrojů vložených do tohoto unikátního celosvětového projektu mělo skončit zmarem,“ doplnil Tomáš Bárta.