Sepekovský viadukt projde významnou renovací

Správa železnic hledá zhotovitele rekonstrukce Sepekovského viaduktu, který leží na trati z Tábora do Písku. Předpokládaná hodnota zakázky je 88,2 milionu korun, stavební práce by měly proběhnout od letošního června od dubna příštího roku.

Historický železniční most mezi stanicemi Božejovice a Sepekov překonává údolí říčky Smutné.

Měří 148 metrů, tvoří ho 10 polokruhových kamenných kleneb. Stejně jako celá trať pochází z roku 1889, nyní ho čeká první komplexní rekonstrukce za dobu jeho existence.

Součástí prací bude kromě zpevnění nosné konstrukce všech kleneb také obnova železničního svršku a úprava kabelových tras. K zahájení prací by mělo dojít letos v červnu, největší vliv na provoz bude mít nepřetržitá výluka, která se plánuje od začátku září do konce listopadu.

Viadukt se nachází mezi obcemi Sepekov a Božetice na katastrálním území obce Božetice (největší část) a Sepekov. Paradoxně do katastru Sepekova patří východní konec mostu, který je od zástavby Sepekova vzdálenější, protože les mezi vlastním Sepekovem a viaduktem tvoří výběžek území Božetic do území Sepekova.

Most je postaven z velkých na hrubo přitesaných lomových kamenů. Pilíře jsou postaveny na půdorysu obdélníku 2,85 × 6,5 m, nahoru se zužují a nahoře v patách kleneb na vnitřní straně je pět krakorců, které v době výstavby nesly bednění kleneb. Kamenné kvádry v nárožích pilířů jsou bosované, jsou zděné na vápenné maltě a vně spárované betonem. Viadukt je neomítaný. Ve středu každé klenby je osazena odtoková trubka přesahující líc zdiva. Koruna zdí je v horní části osazena parapetními deskami o šířce 59 cm a výšce 35 cm s přesahem v líci (až 8 cm). V parapetních deskách je osazeno ocelové zábradlí. Na obou stranách mostu jsou nad třetím a šestým pilířem od západu vysazeny dvě plošiny se zábradlím, tvořené kamennými deskami, podepřené dvěma kamennými zešikmenými krakorci. Řeka Smutná protéká pod třetí klenbou ze severu k jihu a pod druhým obloukem vede polní cesta. Svahy kolem viaduktu jsou vyloženy nepravidelnou dlažbou.[

Viadukt je dlouhý 147,80 m, v koruně je široký 4,78 m, délka přemostění je 137,55 m a výška 20,88 m.

zdroj : wikipedia

Rekonstrukce Sepekovského viaduktu umožní provoz vlaků s větším zatížením.

Po dokončení již probíhající výstavby nového mostu v Červené nad Vltavou tak bude možné na trati z Tábora do Písku obnovit i vojenské přepravy. Pro nákladní dopravu navíc vznikne alternativní spojení přes řeku Vltavu mimo železniční uzel Praha.