Projekt Centrum neformální péče startuje v Praze 4

Ústav sociálních služeb v Praze 4 startuje projekt, v jehož rámci bude v městské části zřízeno Centrum neformální péče. Aktivity centra mají zlepšit postavení neformálních pečovatelů a umožnit jim lépe kombinovat institucionální a osobní péči. Projekt, jehož realizace byla zahájena na počátku září, je podpořen evropskými finančními prostředky z Operačního programu Zaměstnanost.

Nové Centrum

Nové Centrum, které vznikne při Ústavu sociálních služeb v Praze 4, bude poskytovat neformálním pečovatelům zejména sociální poradenství, individuální a skupinové psychoterapie, pracovně-právní konzultace, poradenství finančního zdraví a odborné vzdělávání. Cílem je, aby se co nejvíce stabilizovala socioekonomická pozice neformálních pečovatelů, tedy lidí, kteří pomáhají a pečují o své blízké. Všechny aktivity a podpora jsou účastníkům v projektu poskytovány zdarma.

„Ze Studie potřebnosti sociálních služeb pro seniory v městské části Praha 4, realizované v červnu loňského roku, vyplynulo, že vzhledem ke kapacitě sociálních služeb na Praze 4 a demografickému vývoji lze důvodně předpokládat brzké zvýšení role neformální péče,“ uvedl ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 Jan Schneider pověřený řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4. „Se stárnutím populace a zvyšující se mírou vícegeneračního soužití považujeme za zásadní včasné podchycení nejen stávajících, ale především začínajících neformálních pečovatelů, jejichž péče se v čase zintenzivní a stane se naléhavější. Centrum neformální péče nám umožní práci s neformálními pečovateli zkvalitnit a centralizovat.“

O centru

Kromě odborného a procesního zastřešení návazných služeb a komunikace s neformálními pečovateli, včetně koordinace jejich účasti v poradenských nebo vzdělávacích aktivitách, si Centrum neformální péče klade za cíl také vytvoření jednotného metodického prostředí pro aktéry sociálních a přidružených služeb v Praze 4, kteří přicházejí do kontaktu s neformálními pečovateli, a stanovení jednotných postupů pro podávání informací.

Projekt Centrum neformální péče v Praze 4 byl zahájen 1. září 2018 a samotný provoz Centra bude zahájen v lednu roku 2019. K ukončení projektu má dojít na konci roku 2020, kdy bude provoz Centra stabilizovaný a přejde na režim vlastního financování.

Získané dotace

„Jsme velmi rádi, že se nám pro projekt podařilo získat finanční podporu téměř 5 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost, díky které můžeme zřízení Centra neformální péče realizovat. Věříme, že aktivity centra pomohou zvýšit úroveň sociálních služeb v Praze 4 a celkově tak zase o něco vzroste životní úroveň v naší městské části,“ doplnil Jan Schneider.

 

Více informací: http://uss4.cz/pecovatelska-sluzba/centrum-neformalni-pece-v-praze-4/