Příští rok bude zahájena stavba lávky přes Labe u Aldisu

Stavba lávky přes Labe u Aldisu je v tuto chvíli nejblíže realizaci od roku 2013, jelikož zastupitelé dnes schválili výběr zhotovitele s nabídkovou cenou 133,7 milionů korun bez DPH. Nyní bude město řešit všechny náležitosti spojené s podpisem smlouvy. Vybraný zhotovitel bude moci se stavebními pracemi začít až na podzim příštího roku, protože do té doby budou v místě stavby pokračovat práce na dokončení budovy ČSOB. Město chce na více jak polovinu částky využít dotaci z integrovaného regionální operačního programu.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o čtvrtý tendr a bylo třeba dodržet veškeré stanovené podmínky, které se společností ČSOB máme, museli jsme se definitivně rozhodnout, zda lávku skutečně chceme zrealizovat a nebo zda začít zase od začátku s novým projektem a nejistým výsledkem. Ačkoliv byl cenový předpoklad nižší, tak pořád se nám vyplatilo udělat výběrové řízení ještě jednou, jelikož nyní jsme vysoutěžili zhotovitele zhruba o 8 milionů levněji než posledně, což vzhledem k rostoucím cenám materiálu a pracovní síly považujeme za úspěch,“ říká investiční náměstek primátora Jiří Bláha. Zastupitelé dnes schválili zhotovitele, který lávku u Aldisu vybuduje za 133,7 milionů korun bez DPH. Nyní začne město řešit veškeré náležitosti spojené s podpisem smlouvy, samotné stavební práce budou moci být zahájeny až na začátku podzimu příštího roku, jelikož nejdéle do konce září 2021 bude v této oblasti pracovat stavební firma společnosti ČSOB. Stavba by pak měla být hotová nejdéle do ledna 2023.
„V následujících dnech budeme podávat žádost o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Po vyhodnocení žádosti budeme mít finální částku, ovšem již teď máme signály, že by mohla být v takové výši, abychom zvládli pokrýt více než polovinu nákladů,“ říká náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová.
Zdroj: Hradec Králové