Premiér Andrej Babiš přislíbil FN Motol 550 milionu korun na stavbu ubytovny pro sestry

 Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem dnes v odpoledních hodinách navštívil Fakultní nemocnici v Motole. Hlavními tématy jednání vládních představitelů s vedením největší české nemocnice byly budoucí investice, vytvoření Národního onkologického centra a stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů.

 

Podobně jako ve všech nemocnicích, kam už v minulých měsících premiér s ministrem zdravotnictví zavítal, byly potřebné finanční investice jedním z nejdůležitějších bodů společného jednání zástupců vlády a nemocnice. Dalším zásadním tématem byla problematika nedostatku sester, jejich motivace a kvalita prestiže zdravotního povolání. „Pokud dokážeme sestrám nabídnout i odpovídající a cenově dostupné ubytování, věřím, že to zásadně napomůže vyřešit nedostatek sester, se kterým se neustále potýkáme,“ uvedl Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol, k plánované stavbě ubytovny pro sestry v areálu nemocnice.

Státní finanční podpora byla premiérem přislíbena také na zřízení Národního onkologického centra. Budování jeho zázemí začne v příštím roce a umístěné bude v samostatném nemocničním pavilonu.

Součástí dvouhodinové návštěvy Fakultní nemocnice v Motole bylo i diskusní setkání premiéra a ministra zdravotnictví se zaměstnanci FN Motol. Ty zajímaly především otázky týkající se epidemie koronaviru a jeho dopadu na nemocnici, problematiky elektronických neschopenek, nedostatečného fungování sítě praktických lékařů a přetíženosti nemocničních urgentních příjmů a také stále se zvyšujícího administrativního zatížení zdravotnického personálu.

 

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a sídlí zde i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ambulantně ošetřeno více než jeden milion pacientů, k hospitalizaci je jich přijato více něž 80 tisíc. Pozemek areálu zaujímá plochu 348 000 m2.