Praha zveřejňuje plán velkých zakázek pro rok 2021 v celkové výši přes 5 miliard Kč

Hlavní město sestavilo seznam veřejných zakázek s hodnotou nad 20 milionů Kč, které plánuje vyhlásit v tomto roce. Navazuje tak na loňský rok, kdy k tomuto kroku přistoupilo poprvé. Cílem je neustále zvyšovat transparentnost hospodaření s pražskými financemi.

 

V roce 2021 by mělo město vyhlásit 64 zakázek s hodnotou vyšší než 20 milionů Kč. Jak vyplývá ze zveřejněného seznamu, jejich celková hodnota činí 5,15 miliard bez DPH „Jedná se pouze o zakázky vyhlašované hlavním městem Prahou, takže seznam nezohledňuje další velké zakázky, které zadávají městské společnosti, jako například Dopravní podnik hlavního města Prahy nebo Technická správa komunikací hlavního města Prahy,“ vysvětluje radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Nejvíce zakázek má podle plánu realizovat investiční odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Celkem jde o 26 zakázek dohromady za 3,3 miliardy korun, toho 1,8 miliardy představují pozemní stavby a 1,2 miliardy dopravní stavby. Některé další zakázky se budou týkat například rekonstrukcí pražských škol, Clam-Gallasova paláce, Staroměstské radnice nebo revitalizace Růžového sadu na Petříně či budovy bývalé Burzy v areálu Holešovické tržnice.

„Pravidelné publikování ročního plánu zakázek nad 20 milionů je dalším krokem, který přispívá ke zpřístupnění hospodaření města veřejnosti, což je dlouhodobou prioritou naší koalice. Navíc tím umožňujeme dodavatelům, aby se na zakázky připravili, což se snad promítne do vyššího počtu nabídek. Připomínám, že už na začátku října 2019 jsme spustili aplikaci CityVizor, která přináší přehledné informace o příjmech a výdajích města. Postupně své hospodaření v rámci aplikace otvírají i jednotlivé městské části. Na portálu opendata.praha.eu zase zveřejňujeme městská data ve strojově čitelných formátech, týkají se například přijatých faktur nebo rozpočtu města z minulých let,” doplňuje radní Zábranský.

 

Odbor/organizace Název zakázky Předmět zakázky Orientační hodnota v tis. Kč bez DPH Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení Doba realizace Kategorie
FON MHMP KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – II.část Zakázka je rozdělena na tři části – Kreativita a produkce, Media  a Akce (eventy). Předmětem zakázky je realizace komunikační kampaně a propagační aktivity k zajištění publicity operačního programu. 26 000 03/2021 24 měsíců služby
SML MHMP Gym. K.Sladkovského, P3 – rekonstrukce oken VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 25 700 04/2021 8 měsíců stavební práce
SML MHMP Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP Učebny, kabinety, příslušenství 35 000 04/2021 10 měsíců stavební práce
SML MHMP Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rek.oken a fasády VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 31 000  10/2020 6 měsíců stavební práce
SML MHMP Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič. VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 4 učebny s příslušenstvím 23 000 02/2021 15 měsíců stavební práce
SML MHMP SPŠ stroj. Betlémská, P1 – rekonstrukce elektro VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 47 900 09/2020 24 měsíců stavební práce
SML MHMP OA Hovorčovická, P3 – rekonstrukce oken a fasády VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 26 200 05/2021 12 měsíců stavební práce
SML MHMP SŠAaI Weilova, P 10 – rek. elektroinstalace VIZ NÁZEV ZAKÁZKY 27 200 01/2021 24 měsíců stavební práce
SML MHMP Jahodovka – VOŠSP, P10 – rekonstrukce pavilonu B Přestavba učeben, zateplení objektu  20 000 06/2021 12 měsíců stavební práce
SML MHMP VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montes. Kompletní rekonstrukce objektu, volnočasové aktivity studentů 23 800  11/2020 11 měsíců stavební práce
SLU MHMP Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce Kompletní oprava všech fasád objektu, včetně zdobných kamenných prvků a dále revize a oprava střech objektu Clam-Gallasova paláce. 38 335 01/2021 11 měsíců stavební práce
SLU MHMP Modernizace komunikačního systému Magistrátu hlavního města Prahy a jeho servisní podpora Náhrada stávajícího provozovaného telefonního systému novým IP telefonním systémem. Součástí modernizace komunikační infrastruktury je kompletní nahrazení zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen ve všech objektech MHMP.  27 933 04/2021 3 měsíce ICT
SLU MHMP Oprava fasád, pochozích ploch dvora a renovace oken NÚB Oprava fasád, které speciálně ve vnitrobloku objektu Nové úřední budovy silně opadávají a začínají být v havarijním stavu, dále oprava pochozích ploch dvora, kde se nachází původní betonová dlažba a renovace okenních prvků výměnným způsobem. 29 675 03/2021 12 měsíců stavební práce
SLU MHMP Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice, opravy a úpravy technologických zařízení a technologických rozvodů, umístěných v suterénu nebo přízemí objektu. Předmět plnění zahrnuje i vybavení nábytkem, mobiliářem a audio video technikou. 29 329 03/2021 12 měsíců stavební práce
SLU MHMP Dodávka kancelářského nábytku pro MHMP Uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářského nábytku, židlí a souvisejících výrobků pro MHMP, na dobu 4 let s jedním dodavatelem. 29 000 02/2021 48 měsíců kancelářské vybavení
SLU MHMP Opravy stěn a stropů ve vstupních prostorech a ve velkém sálu Nové radnice Opravy povrchů stěn a stropů vestibulu, schodišť a velkého sálu budovy Nové radnice. Jedná se o převážně restaurátorské práce. 22 272 04/2021 12 měsíců stavební práce
IAP MHMP Zajištění služeb projektového řízení Zakázka spočívá v zajištění služeb komplexní projektové kanceláře, zejména projektového a programového řízení a reportingu  37 000 03/2021 48 měsíců ICT
IAP MHMP Maintenance SSL Espis Zakázka spočívá v zajištění legislativní a technologické podpory výrobce spisové služby e-Spis, využívané na MČ a MO 100 000 08/2021 36 měsíců ICT
PRI MHMP Poskytování odborné poradenské činnosti v oblasti multioborového projektového řízení Poskytování odborné poradenské činnosti se zaměřením na multioborové projektové řízení, činnosti ekonomické,organizační, marketingové, veřejných zakázek a zpracování zadávacích dokumentací. 66 000 03/2021 48 měsíců služby
INI MHMP Zajištění provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy Zajištění trvalé a nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy  180 000 4. čtvrtletí 2021 48 měsíců ICT
INI MHMP Bezpečné připojení 22 městských částí do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hraničních zařízení včetně licencí, podpory výrobce a poskytování služeb technické podpory za účelem bezpečného připojení 22 městských části (MČ) do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 poskytovaným Ministerstvem vnitra ČR (MVČR). Jedná se o zařízení a služby zajišťující bezpečné připojení LAN sítí v lokalitách MČ s vysokou dostupností s garantovanou kvalitou služeb. 49 893 2. čtvrtletí 2021 6 měsíců ICT
INI MHMP Rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC5 Předmětem veřejné zakázky je rozšíření technologické kapacity v datovém sále č.1 DC5 Chodov.
Rozšíření technologického vybavení bude zajištěno vybudováním druhé uličky bude sestávat z 16 rackových skříní a mezirackových chladicích jednotek s uzavřenou teplou uličkou a výfukem ochlazeného vzduchu do prostoru sálu.
Cílovým stavem bude nejenom vybudovat fyzické prostory, ale dále nové prostory vybavit nezbytným technologickým vybavením tak, aby následně bylo možné již instalovat technologické vybavení (servery, úložiště, apod.) bez dalších investic.
27 078 1. čtvrtletí 2021 3 měsíce ICT
INI MHMP Pořízení mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1300 ks odolných mobilních zařízení – osobních zařízení (PDA), včetně potřebného příslušenství (náhradní baterie, příslušenství pro nabíjení, pouzdra, apod.), rozšířené záruky a úrovně servisních služeb pro provoz 24/7, jako součást Informačního systému Městské policie – podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS) modulu Mobilní sběr dat (MSD). 38 000 2. pololetí 2021 3 měsíce ICT
INI MHMP Zavedení systému technologické a aplikační podpory  Cílem podpory technologické a aplikační infrastruktury pro MHMP, MČ a podřízené organizace je dodávka, implementace a nastavení nástrojů a služeb nepřetržité kontroly provozu, která pro všechny provozované ICT technologie zajistí kontinuitu, vysokou dostupnost a zejména efektivní bezpečnost provozovaných služeb a aplikací, a to jak veřejně dostupných, tak interních.
Jedná se o zcela klíčovou oblast, která umožní nejen MHMP jako zadavateli a provozovateli ICT služeb mít naprostou kontrolu o provozu ICT prostředí a dále poskytne nezbytné informace subjektům zajišťující dodávky a služby MHMP, MČ a podřízeným organizacím.
zatím nebyla stanovena, ale částka bude zcela jistě nad 20 000 2. pololetí 2021 48 měsíců ICT
INI MHMP Vybudování automatizovaného technologického prostředí pro městské časti, zajištění služeb poskytování DC MČ, MP, MO, doplnění technologické infrastruktury  Vybudování automatizovaného technologického  prostředí pro městské časti, zajištění služeb poskytování DC MČ, doplnění technologické infrastruktury  50 000 3-4. čtvrtletí  2021 6 měsíců ICT
INI MHMP Zabezpečení infrastruktury citlivých dat (sarkofág) Certifikované řešení bezpečnostní datové komory v rámci DC MHMP. V rámci schváleného rozpočtu může být realizována nákladově přijatelnější varianta zabezpečení. 36 000 2. pololetí 2021 6 měsíců ICT
ZDR MHMP PD – výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10 Zpracování PD + Realizace výstavby výjezdového stanoviště 100 000 08/2021 30 měsíců stavební práce
ZDR MHMP Objekt v ulici U Mrázovky – rekonstrukce Zpracování PD + Realizace rekonstrukce objektu v ulici U Mrázovky 54 000 09/2021 30 měsíců stavební práce
VEZ MHMP Dodávky elektrické energie pro Magistrát HMP a příspěvkové organizace hl. m. Prahy  Centralizovaně zadávaná veřejná zakázka na dodávky elektrické energie pro Magistrát HMP a příspěvkové organizace hl. m. Prahy a pro Městskou policii hl. m. Prahy 170 000 04/2021 12 měsíců dodávky
VEZ MHMP Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP Centralizovaně zadávaná veřejná zakázka bude dělena na 2. části: část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP – plnění na 2 roky; část 2. Pojištění vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP – plnění na 1 rok;  48 000 03/2021 4 měsíce služby
OCP MHMP Revitalizace Růžového sadu kompletní výměna povrchů, veřejného osvětlení, mobiliáře a závlahového systému v Růžovém sadu na Petříně 30 000 09/2021 8 měsíců stavební práce
OCP MHMP Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy Zajištění sběru a dalšího nakládání s objemným odpadem pocházejícím z činnosti fyzických osob (občanů) na území hl. m. Prahy prostřednictvím přistavovaných velkoobjemových kontejnerů 44 479 03/2021 24 měsíců odpadové hospodářství
HOM MHMP Revitalizace objektu č.4 Burza, Holešovická tržnice Realizace stavby „Revitalizace objektu č.4 Burza, Holešovická tržnice“ 185 804 02/2021 24 měsíců stavební práce
HOM MHMP Obnova objektu hasičské stanice č. 5 Obnova obvodového pláště budovy (zateplení stěn a střech) a výměna veškerých výplní otvorů (okna, dveře, vrata). 43 577 02/2021 8 měsíců stavební práce
HOM MHMP Kpt. Stránského 995-996, Černý Most – zateplení objektu vč. oprav lodžií a rekonstrukce elektroinstalace  Předmětem veřejné zakázky je revitalizace obvodového pláště budovy a úprava navazujících konstrukcí a rekonstrukce elektroinstalace. 26 904 02/2021 5 měsíců stavební práce
HOM MHMP Oprava nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická. 44 050 01/2021 6 měsíců stavební práce
HOM MHMP Stavební úpravy části 1. NP infekčního oddělení na prostory ambulance Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přízemí 1. NP objektu. Prostory budou upraveny pro potřeby ambulantních vyšetřoven včetně příslušného zázemí pro personál a pacienty. Samostatná část, jedna ambulantní vyšetřovna, včetně vlastního zázemí a vstupu bude vyčleněna pro pacienty s virem HIV. Samostatným prostorem je transformace bývalých WC na strojovnu. 24 707 05/2021 6 měsíců stavební práce
HOM MHMP Stavební úpravy VZT lůžkového oddělení – 2. patro střed, 4. patro východ a západ Vybudování vzduchotecniky a klimatizace včetně hepa filtrů 41 706 05/2021 6 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny; zhotovitel Výstavba tělocvičny – multifunkčního sálu, vč. doplnění gastroprovozu a nezbytného zázemí. 63 000 02/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 42981 Rekonstrukce Duncan; zhotovitel Rekonstrukce stávajícího objektu pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 48 200 02/2021 10 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce stavby Zajištění správce stavby pro realizaci rekonstrukce Průmyslového paláce. 84 300 02/2021 48 měsíců služby
INV MHMP Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice, etapa 0001 a 0002; zhotovitel Rekonstrukce stávajících pavilonů domova pro seniory, vzhledem k provozu bude probíhat v etapách. 240 000 03/2021 36 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 45708 Černý Most II – objekty O a P; zhotovitel Výstavba 2 bytových domů, 28 bytů. 95 000 03/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov; zhotovitel         Výstavba nové základní školy. 349 000 03/2021 27 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43258 Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Argentinská; zhotovitel         Výstavba nové budovy (výjezdové stanoviště) pro zdravotnickou záchrannou službu hl.m. Prahy. 42 000 04/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance; zhotovitel     Výstavba objektu tělocvičny a gastroprovozu. 90 000 05/2021 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel      Výstavba areálu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze, výstavba bude probíhat v etapách              vzhledem k zachování provozu stávající stanice. 160 000 05/2021 36 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 41176 Rekon. Šlechtovy restaurace; zhotovitel II. etapy        Realizace II. etapy rekonstrukce Šlechtovy restaurace – dokončení přístaveb (gastroprovoz). 40 000 05/2021 12 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 40431 Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.; zhotovitel I.   Nástavba tanečního sálu na stávající budově konzervatoře, vč. zázemí a vybudování výtahu. 40 000 06/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská, generální dodavatel Výstavba umělecké školy pro konzervatoř Duncan a ZUŠ, generální dodavatel zajišťuje vydání stavebního           povolení a realizaci stavby. 130 000 06/2021 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43101 ZŠ Kolovraty, generální dodavatel   Výstavba nové základní školy, generální dodavatel zajišťuje vydání stavebního povolení a realizaci stavby. 200 000 07/2021 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 44801 Dostavba tělocvičny SŠ – COPTH Poděbradská; zhotovitel         Dostavba tělocvičny, jejíž stavba byla přerušena. 60 000 07/2021 12 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování; zhotovitel       Výstavba nové budovy základní školy, vč. úprav původní budovy z důvodu napojení a společného provozu. 120 000 07/2021 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara; zhotovitel Výstavba nového objektu mateřské školky při speciální škole Aloyse Klara.  50 000 09/2021 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č. 44800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín; zhotovitel  Vybudování sportovního hřiště s oválem u nové základní školy. 21 000 11/2021 6 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.40759 Multifunkční operač. Střed. Malovanka Dokončení stavebního objektu 600 000 02/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.44589 MÚK Řevnická výstavba mimoúrovňové křižovatky 35 000 05/2021 48 měsíců služby
INV MHMP Stavba č.0211 Lipnická-Ocelkova obchvatová komunikace nové zástavby Kyje-Hutě 350 000 06/2021 30 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.42794 Náplavka Ledárny revitalizace náplavky, včetně přemostění kanálu areálu Ledáren 45 000 07/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.42822 Lávka Holešovice-Karlín vybudování mostu pro pěší a cyklisty  200 000 02/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.07500 TV Praha 6 Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí 120 000 06/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.00196 TV Klánovice Rekonstrukce komunikací, VO, inž. sítí – etapa IV 30 000 04/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.42124 PPO 2013 Snížení úrovně protipovodňové ochrany v oblasti Zbraslavi 35 000 06/2021 14 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č 03168 TV Křeslice Rekonstrukce komunikací B,C,D – pokračování 45 000 07/2021 18 měsíců stavební práce
stavby, které by mohly být vypsány v případě dodatečného zajištění finančních prostředků v roce 2021
INV MHMP Stavba č.00093 TV Kbely rekonstrukce komunikace Jilemnická mezi MČ Kvely a Vinoř, včetně IS, VO 90 000 06/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba č.00100 TV Zbraslav celková rekonstrukce páteřní komunikace na Zbraslavi 95 000 06/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 03090  TV Řeporyje rekonstrukce splaškové kanalizace, komunikace, navazuje na akci PVS a.s. 35 000 05/2021 12 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 42976  HZ Suchdol Výstavba Hasičské zbrojnice, jež bude sloužit i IZS HMP 35 000 06/2021 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavby, kde běží zadávací řízení na zhotovitele z roku 2020
INV MHMP Stavba 43915 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu vybudování nového bezpečnostního přelivu na VD Hostivař – protipovodňové opatření 140 000 běží zadávací řízení 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 8584  Kanalizační sběrač H prodloužení sběrače H směrem do Běchovic 110 000 běží zadávací řízení 24 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 6963 ÚČOV – Nátokový labyrint pravý břeh přespádování kolektoru na stoce E/F, vybudování odlehčovacích komor, prodloužení stoky E 74 000 běží zadávací řízení 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 44592 P+D Petržílkova výstavba parkovacího domu na P 13 300 000 běží zadávací řízení 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce dostavba vyhořelého křídla a celková rekonstrukce Průmyslového paláce 2 100 000 běží zadávací řízení 36 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 44151 rekonstrukce stoky D výstavba retenční nádrže – protipovodňové opatření 150 000 běží zadávací řízení 18 měsíců stavební práce
INV MHMP Stavba 04679 Maniny, PPO, snížení nivelety Karlín vytvoření poldrů v oblasti Rohanského nábřeží, eliminace povodňových stavů 510 000 běží zadávací řízení 30 měsíců stavební práce
Vysvětlivky:
pozemní stavby
dopravní stavby
stavby TV
vodohospodářské stavby