Top news

Praha 3 si připomíná 600 let od bitvy na Vítkově

Letos uplyne 600 let od překvapivého vítězství Jana Žižky z Trocnova nad rakouskými a míšeňskými křižáky na vrchu Vítkov. Bitva, jež se odehrála na jihovýchodě od tehdejších pražských hradeb, zásadně ovlivnila budoucí vývoj v českých zemích a provždy se otiskla do charakteru městské části Prahy 3, zejména její části Žižkova. Oslavy vyvrcholí v sobotu 11. 7. 2020 Velkou husitskou hrou.

 

Význam bitvy na Vítkově

Důležitý historický mezník to byl zejména z hlediska husitství a dalšího vnitropolitického vývoje Českého království po dobu téměř dalších dvaceti let. Význam bitvy spočívá v tom, že byla součástí první křížové výpravy vyhlášené proti husitským – kacířským Čechám, a tím pádem první vyhranou bitvou husitů v tomto smyslu. K ozbrojeným střetům mezi husity a katolíky (zejména katolickou šlechtou) docházelo již dříve, avšak v rámci vyhlášené křížové výpravy to bylo poprvé. Právě zde se projevila válečnická genialita Jana Žižky z Trocnova a úspěch v bitvě jej vyzdvihl mezi přední osobnosti husitství. Byť bitva sama byla spíše středního významu, místo jejího konání se stalo symbolem a zejména v 60. letech 19. století, v době národního obrození, bylo vnímáno jako místo vítězství Čechů nad cizáky. Skutečnost, že v bitvě byli poraženi Němci, Rakušané i Uhři, učinila z Vítkova kultovní místo. Zásluhou Karla Hartiga, starosty, vlastence a velkého ctitele Žižkovy památky, dostala nová obec vznikající pod Vítkovem v roce 1877 název Žižkov. Jeden z prvních zdejších domů (čp XI/160) obdržel již v roce 1869 název U Jana Žižky z Trocnova. Dnes na vrchu Vítkově připomíná osudnou bitvu i jejího vojevůdce monumentální jezdecká socha B. Kafky, odhalená symbolicky, ve výroční den, 14. července 1950.

 

Památník na Vítkově

Vrch Vítkov s Památníkem jsou národní kulturní památkou a součástí Národního muzea. Nalézá se zde stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti a příležitostné výstavy. Myšlenka národního památníku, který by připomínal hrdost a odvahu českého národa, měla zpočátku vazbu na Žižkov. V létě 1882 byl z iniciativy několika set místních občanů založen Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Po vzniku Československa se idea památníku rozšířila na uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války. V památníku jsou uloženy ostatky neznámého vojína od Zborova a z Dukly, zahraniční oficiální návštěvy ČR zde kladou věnce, stejně tak se zde konají pietní a vzpomínkové akty spojené s významnými dny České republiky.

 

Přednášky pro veřejnost a městská hra

Vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid 19 se letos neuskuteční celodenní plánovaná akce přímo na Vítkově, ale proběhne série drobnějších koncertů a přednášek. Velké výročí si pak budou moci připomenout zábavnou formou zejména rodiny s dětmi během soboty 11. 7. 2020 v rámci  městské hry. Čtyřkilometrová trať začíná v Infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad. Účastníci si cestou budou zapisovat do hrací karty splněné úkoly z jednotlivých naučných stanovišť.

Program oslav 600 let od bitvy na Vítkově:

Okénko do historie: Odívání v době husitských válek

Přednáší Monika Černá

Místo konání: KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18

Čas: 23. 6. od 17 hod.

 

Koncert Consortium Pragense Orchestra

Eva Hazdrová Kopecká: mluvené slovo na téma bitvy na Vítkově, Štěpánka Heřmánková: recitace, zpěv, Miroslav Laštovka: trubka

Místo konání: Betlémská kaple, Prokopova 4

Čas: 26. 6. od 17 hod.

 

Husitské války

Panelová výstava VHÚ Praha potrvá do 19. 8. 2020.

Místo: Galerie Toyen, Milešovská 846/1

Čas: 1. 7. od 19. 8.

 

Velká husitská hra

Zábavná hra pro celou rodinu. Na trase se potkáte s Jiřím z Poděbrad, Petrem Chelčickým, Janem Rokycanou a dalšími postavami husitské historie.

Místo: začátek v Infocentru Praha 3, Milešovská 846/1

Čas: 11. 7. 10 – 14 hod.

 

YouTube
Share
%d bloggers like this: