Organizace M.arter boří zaryté stereotypy a dokazuje, že rodičovská není brzda

Inovativní vzdělávací a networkingová platforma buduje lepší podmínky rodičů malých dětí na trhu práce

 

Organizace M.arter tvoří vzdělávací a networkingovou platformu pro ženy i muže na rodičovské dovolené, kteří tento čas neberou jako brzdu, ale jako příležitost. V roce 2019 ji založila Andrea Bohačíková, protože chtěla omezit negativní dopady rodičovské dovolené v České republice. Jejím hlavním cílem je sladění rodinného života s kariérou dle potřeb každého rodiče. Stala se partnerem pro rodiče při návratu zpět do práce, pomáhá jim s osobním růstem nebo v začátcích či rozvoji jejich vlastního podnikání. Vytváří databázi pracovních nabídek a aktivně spolupracuje také se zaměstnavateli. V její online komunitě je v současnosti více než 5000 aktivních rodičů, spolupracuje s více než 120 lektory z různých oborů a za dobu své existence prošlo jejími vzdělávacími a rozvojovými aktivitami již více než 900 účastníků. Od letošního roku patří mezi její aktivity také speciální online program určený k restartu kariéry pro samoživitele, který díky spolupráci s partnerskou firmou poskytuje zdarma. Organizace M.arter obdržela v roce 2019 titulu Freedompreneur of the Year, letos se probojovala do  semifinále Cen SDGs a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ji vybralo mezi příklady dobré praxe.

Rodičovská dovolená v České republice patří k těm nejdelším na světě, kdy může rodič na jedno dítě čerpat až 4 roky. „Rodičovská dovolená ale pro mámy a táty zdaleka neznamená jen příjemné chvíle s jejich potomky. Přináší i řadu negativních dopadů jako je sociální izolace, frustrace, deprivace, deprese či riziko alkoholismu. Je známo, že až 1/5 veškerých registrovaných alkoholiček v České republice začíná pít právě na rodičovské dovolené. Další negativa se pojí s dlouhodobým přerušením kariéry a s tím spojeným syndromem vyhoření, ztrátou know-how a lidského kapitálu a ruku v ruce s tím i s vysokou nezaměstnaností cílové skupiny po ukončení rodičovské, kdy až 60% žen končí jako nezaměstnané na úřadu práce,“ říká Andrea Bohačíková, zakladatelka a CEO organizace M.arter. 

Ač Andrea Bohačíková sama zatím dítě nemá, rozhodla se situaci žen i mužů na rodičovské dovolené změnit. Inspirovaly jí k tomu i problémy s nimiž se během rodičovské potýkala její kamarádka.

Andrea Bohačíková-od Tomáš Branda

M.arter podporuje rozvoj rodičů malých dětí formou barteru

Online vzdělávací a networkingová platforma M.arter rozvíjí potenciál žen a mužů na rodičovské dovolené. Její mise se dá vyjádřit heslem: Rodičovská není brzda, když nechcete. Za tím účelem vydává pravidelný newsletter, natáčí inspirativní podcast Rodičovská není brzda a pořádá akce zaměřené
na restart kariéry, osobní růst nebo určené pro podnikatelky i freelancery. To vše přímo od profesionálů z široké palety oborů.

 „Našim cílem je sladit rodinný život s kariérou dle potřeb každého rodiče. M.arter znamená matka a barter. Barterově také fungujeme. V případě, že jste na mateřské, rodičovské dovolené či těhotná budoucí matka a poskytnete nám svůj čas i know-how jako lektorka či lektor, máte nárok na jiný videokurz či webinář dle svého výběru zdarma,“ vysvětluje Andrea Bohačíková.

Lektorem se ale mohou stát i ti, kteří zrovna mateřské či rodičovské nejsou. Svůj vklad mohou poskytnout formou daru nebo investice do potenciálu druhých – žen i mužů na rodičovské dovolené a zároveň s tím podpoří svou osobní značku, marketing či CSR aktivitu.

Základem je propojení kvalifikovaných kandidátů se zaměstnavateli

V České republice je aktuálně až 60 % nezaměstnanost matek s dětmi ve věku do 6 let. M.arter
se to snaží směnit tím, že propojuje rodiče malých dětí se zaměstnavateli nabízejícími adekvátní podmínky v podobě částečných úvazků, home office, flexibilní pracovní doby aj..

„Mezi naše aktivity patří také speciální program zaměřený na restart kariéry pro samoživitele, který jim díky spolupráci s partnerskou firmou poskytujeme zdarma,“ doplňuje Andrea Bohačíková.

Andrea Bohačíková se spolu s M.arter v současnosti se aktivně podílí na změně podmínek na pracovním trhu: účastní se konferencí o sociální politice České republiky, kulatých stolů Ministerstva práce a sociálních věcí, vytváří databázi práce a aktivně spolupracuje také se samotnými zaměstnavateli. Těm pomáhá najít odpovídající strukturu, sestavit efektivní komunikaci, vytvořit správné vzdělávací a rozvojové plány i implementovat zásady a strategie, které zajistí, že se organizace stane přátelskou k rodině.

Aktuální informace o aktivitách organizace M.arter, z.ú. i o její aktuální nabídce aktivit  najdete na webu a sociálních sítích:

 

 

I za krátkou dobu své existence získala organizace M.arter za svou činnost řadu ocenění

2019

  • Zisk titulu Freedompreneur of the Year 2019

Vítězství v národním kole mezinárodní startupové soutěže Central European Startup Awards, kam byl M.arter nominován jako jediná nezisková organizace. 

2020

  • Zisk nominace: Best Social Impact Startup 2020 a Ecosystem Hero 2020

2021

  • Semifinalista Cen SDGs
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR M.arter vybralo mezi příklady dobré praxe (po pouhých 2 letech jeho existence).
  • arter byl vybrán do B2B akcelerátoru Startit od ČSOB

(mezi 7 startupů vybíraných z celého světa)

  • Andrea Bohačíková získala nominaci mezi 119 žen z celého světa v rámci Global Women Awards 2021 od Global Institute for Extraordinary Women – nominace v kategorii podnikatelka (27 žen)