Nastavená transparentnost ve sportovních dotacích bude pokračovat i v nadcházejícím roce

Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021, kdy i nadále je jeho hlavním cílem systematické zlepšování podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy. Formulář žádosti o dotaci v oblasti sportu bude jako v předchozích letech vyhotoven v elektronické podobě a bude společně se zněním Vyhlášení zveřejněn na internetových stránkách www.praha.eu.

 

„Na změně předchozího systému rozdělování dotací jsem začal pracovat ihned po svěření sportu do mé gesce. Prvním krokem k transparentnímu systému byla reorganizace odboru sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy už na začátku prosince 2018. Tento odbor byl sloučen s odborem školství v nově vzniklý odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Oproti předcházejícímu období nedochází ve znění Programu k významným změnám, a to především ve struktuře a účelu jednotlivých opatření. Výraznější změnou prochází pouze způsob hodnocení žádostí, který vychází ze zkušenosti roku 2020. Na rozdíl od opatření II. Investice do sportovního zařízení, IV. Sportovní akce a VII. Stroje a sportovní potřeby, ve kterých je hodnocení žádostí prováděno prostřednictvím bodového hodnocení, u opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, III. Provoz sportovního zařízení, V. Sport pro všechny a VI. Sportovní činnost handicapovaných bude hodnocení realizováno na základě matematických modelů pro výpočet výše poskytnuté dotace s využitím dat poskytnutých žadateli v žádosti.

„Program podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2021 navazuje na přelomový loňský program, který byl revoluční. Jednotlivá grantová opatření (dříve programy) jsou nastavena tak, že vychází z reálných dat a potřeb jednotlivých sportů a oddílů. To je základem k tomu, aby se napravily křivdy a prospěchářství z let minulých, kdy se dostávalo jen na vyvolené subjekty. Věříme, že současný směr napraví reputaci pražské podpory sportu a ve finále peníze z grantů pomohou opravdu tam, kde mají,“ doplnil Ladislav Kos, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro sport.