Místostarosta Prahy 8 Vilgus apeluje na řádnou správu mostů: Hned provozní bezpečnost, následně řešení hlukové zátěže a nová zastávka.

Ve středu 5. září 2018 došlo podle informace pražského krizového štábu k pádu v prostoru zastávky Balabenka v ulici Sokolovská na rozhraní MČ Praha 8 a 9 k pádu několika kusů betonu o průměru asi 10 cm z mostovky železničního viaduktu. Místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus vyzval správce trati SŽDC, aby věc prověřili a přijali opatření, které zajistí bezpečný provoz pod všemi mosty tzv. Holešovické přeložky.

Ačkoli se událost tentokrát obešla bez zranění, vedení MČ Praha 8 apeluje na zajištění bezpečného provozu pod všemi mosty tzv. Holešovické přeložky. „Tato situace mne velmi znepokojila, mrzí mne, že se stav pražských mostů přehlíží až do chvíle, kdy se stane něco podobného,“ komentuje situaci místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus a pokračuje: „Je opravdu štěstí, že padající beton nikoho nezranil. Neznamená to však, že bychom měli stav přejít. Naopak!“

Ve čtvrtek 6. září 2018 ráno proběhne důkladné posouzení technického stavu viaduktu a podle výsledku budou přijata opatření ohledně provozu trati. „Chápu, že v době tolik potřebné rekonstrukce Negrelliho viaduktu není možné tyto mosty uzavřít a provést generální rekonstrukci. Je ale nutné aspoň základní zabezpečení mostů od ulice V Trianglu až po oblast U Kříže. Jde o bezpečnost na mostech i pod nimi,“ vyzývá místostarosta Vilgus.

Podle Vilguse by měla na rekonstrukci Negrelliho viaduktu přímo navázat rekonstrukce mostů Holešovické přeložky, a to s důrazem na vyřešení hlukové zátěže, která léta místní trápí. „Upřímně doufám, že SŽDC zahájí rekonstrukci ihned, jakmile to bude možné. Za Prahu 8 zároveň budeme předkládat požadavek na vybudování vlakové zastávky Palmovka/U Kříže,“ popisuje požadavky Vilgus, jehož návrh na zřízení zastávky podpořilo i Zastupitelstvo MČ Praha 8. K návrhu je připraven i dopravní studie, který bude správci železnice oficiální cestou předán do konce září 2018.