Metropole hledá ředitele Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy

Hlavní město společně se správní radou fondu vyhlásilo výběrové řízení na pozici výkonné ředitelky či ředitele Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy. Uchazeči mohou posílat své životopisy a motivační dopisy až do 20. ledna 2022. Výběrové řízení je čtyřkolové. Hlavní náplní činnosti bude především organizačně zajišťovat chod nadačního fondu, zajišťovat finanční prostředky, ale například také navrhovat nastavení vnitřních procesů nebo vést komunikaci organizace.

 

Po vzoru jiných krajů a obcí vznikl Sociální nadační fond hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy letos v květnu a jeho hlavním cílem je stát se významným nástrojem sociální a bytové politiky. Úkolem nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc obyvatelům hlavního města, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Fond bude ve čtyřech programech nabízet podporu pěstounské péče, nezávislého života lidí s postižením, podporu domácnostem v bytové nouzi a v jiné tíživé situaci.

 

Z tohoto fondu tak bude možné poskytnout příspěvek pěstounům na terapeutické služby, příspěvek na zajištění úprav domácího prostředí k prevenci institucionalizace, peníze člověku v bytové nouzi na úhradu prvního nájmu nebo příspěvek rodičům na zajištění školních a volnočasových potřeb jejich dětí.

 

Nyní hlavní město hledá vhodného kandidáta, který fond povede. „Ředitel či ředitelka bude zásadní osoba pro správné fungování a chod sociálního nadačního fondu. Mezi jeho nebo její klíčové úkoly bude patřit nastavení fungujících vnitřních procesů a také poskytování podpory příjemcům. Bude také odpovídat za komunikaci organizace, zajištění finančních prostředků a rozvoj týmu fondu. Moc se těším, až fond začne naplno fungovat a bude pomáhat Pražanům v nouzi,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

 

„Vést sociální nadační fond hlavního města je velmi zajímavou a tvůrčí výzvou. Budoucí ředitelka či ředitel bude mít možnost vdechnout život unikátnímu projektu pomoci rozmanitým skupinám Pražanů, kdy každá vyžaduje specifický druh podpory. Současně již je na co navázat, hlavní město se snaží budovat širokou síť partnerských vztahů s organizacemi a spolky, které se věnují práci s těmito skupinami a máme i dobré zkušeností z pilotování dílčích forem pomoci, zejména díky spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové,“ dodala Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Mezi požadavky na uchazeče patří vysokoškolské, případně vyšší odborné vzdělání, kdy humanitní, ekonomické nebo právní zaměření je výhodou. Podmínkou je mimo jiné mít i zkušenosti s fundraisingem nebo z vedení jiných nadačních fondů, případně v některé z oblastí, na které se nadační fond zaměřuje, a také je potřeba mít manažerské schopnosti.

 

Naopak hlavní město Praha nabízí pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou do 31. prosince 2022 s perspektivou prodloužení, odpovídající finanční ohodnocení, kancelář v centru Prahy nebo například dovolenou 5 týdnů a možnost čerpat home office.

 

„Obsazení funkce ředitelky nebo ředitele je klíčové pro rozjezd fondu a jeho fungování. Finanční prostředky získal fond od svého zakladatele a nyní je třeba pokračovat v rozvíjení fondu tak, aby se peníze co nejdříve dostaly do rukou těch obyvatel Prahy, kteří je potřebují,“ uvádí Monika Janíková, předsedkyně správní rady Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

 

Výběrové řízení je čtyřkolové, v tom prvním je nutné nejpozději do 20. ledna 2022 poslat svůj životopis a motivační dopis. Pokud uchazeč postoupí do 2. kola, bude vyzván k ústnímu pohovoru v dohodnutém termínu. V dalším kole bude následovat zpracování úkolu dle písemného zadání a o vítězi rozhodne výběrová komise na základě finálového ústního pohovoru a po prezentaci zpracované případové studie.

 

Kompletní informace k vyhlášení výběrového řízení, včetně seznamu všech požadavků a dalších podrobností jsou k dispozici ZDE.