Radnice Prahy 5 vyzývá své spoluobčany, aby pomohli s rozvojem městské části

Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5!“, s tímto apelem se na počátku října začala radnice městské části Praha 5 obracet na své občany. Chce je tímto zapojit do vzniku Strategie rozvoje Prahy 5 na období 2020 až 2030 a s výhledem i na vzdálenější budoucnost. Ke vzniku takto pojatého dokumentu se koalice vládnoucí na „Pětce“ zavázala ve svém programovém prohlášení.

Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5

„Bez znalostí názorů občanů na prostředí Prahy 5 nemůže vzniknout zodpovědný, důvěryhodný a trvanlivý dokument. Občané žijící a pracující v Praze 5 jsou ti, kteří vdechují městské části život a utváří charakter místa, ve kterém společně existujeme. Spolu s nimi se na životě Prahy 5 podílíme i my politici a každému z nás by mělo záležet na tom, vědět, jak obyvatelé vnímají prostor pro bydlení, práci a odpočinek. Dotazníkem tak občané dostávají jedinečnou příležitost vyjádřit své názory a víceméně tím ovlivnit budoucnost Prahy 5,“ uvádí starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření se do 23. října 2020 mohou zúčastnit všichni obyvatelé Prahy 5 bez podmínky adresy trvalého bydliště na území městské části a bez ohledu na věk. Jediným kritériem je společný zájem o rozvoj. Otázky v dotazníku se dotýkají téměř všech oblastí života v Praze 5 od bezpečnosti a bydlení přes dostupnost školských zařízení, fungování úřadu až po kvalitu životního prostřední a úklid v ulicích.

„Od výsledků průzkumu si slibujeme, že od občanů získáme odpovědi například na otázky související s občanskou vybaveností, úřadem, čistotou veřejného prostoru nebo s kvalitou životního prostředí. Zajímá nás také, jak se jim zde žije, s čím jsou spokojeni a s čím méně nebo co by se mohlo zlepšit. Dotazník obsahuje i možnost cokoliv radnici vzkázat. Získaná data nám následně ruku v ruce s demografickou studií, která je další podstatných zdrojem informací, pomohou při tvorbě klíčového dokumentu, který musí jasně popsat další směr rozvoje Prahy 5 a který by měl být užitečný i budoucím politickým reprezentacím,“ říká starostka Zajíčková.

Vyplnit dotazník lze elektronickou i tištěnou formou. V aktuálním říjnovém čísle radničního periodika Pětka jsou k anketě veškeré informace. Na webových stránkách www.praha5.cz/strategie lze dotazník vyplnit elektronicky, další možností je dotazník vyplnit a odevzdat na několika sběrných místech. Konkrétně v budovách radnice městské části na Štefánikově ulici či na náměstí 14. října. Dále pak v komunitních centrech Prádelna a Louka, ve většině základních a mateřských škol, v prostorách Polikliniky Barrandov nebo v Galerii Portheimka.

„Naším cílem je získat co největší počet odpovědí. Proto jsme o sdílení dotazníku požádali ředitele všech našich příspěvkových organizací, oslovili jsme i organizace neziskové, jež působí v naší městské části. Zájem občanů o dotazník je po prvních dnech velmi vysoký, a tak věřím, že se nám nakonec sejde více než odpovídající vzorek odpovědí,“ pochvaluje si Renáta Zajíčková.

Podle vyjádření starostky Zajíčkové s výsledky ankety seznámí radnice občany do konce roku 2020.

„Dotazník patří k analytické části dokumentu stejně tak jako demografická studie a společné projednávání výstupů s občany. K tomu se plánuje široká participace, která ale bohužel může být aktuálním vývojem ovlivněna. Výsledkem této části bude pojmenování silných a slabých stránek Prahy 5, zároveň definování příležitostí a rizik. To by mělo být hotovo do konce listopadu. Poté bude následovat etapa návrhově-implementační. I tady se počítá s participací občanů. Finální podobu Strategie 2030+ bychom pak rádi představili na přelomu jara a léta příštího roku,“ uzavírá starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.

Více informací naleznete ZDE