Informativní den pro řidiče autobusů

DPP chce přivítat další nové řidiče autobusů na informativním dni již tuto sobotu!

Praha, 13. června 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pořádá další setkání, které je určeno pro případné uchazeče o profesi řidič autobusů. Dobré platové podmínky, škála různých benefitů, stabilní zázemí či dlouholetá tradice DPP. I to může být motivací pro mnohé nadšené řidiče/řidičky a případné uchazeče/uchazečky, kteří se rozhodli věnovat jízdě a přepravě cestujících profesionálně. Právě jim je určeno setkání již tuto sobotu 15. června 2019 v prostorách Autoškoly DPP a následně v provozu garáže Hostivař, kde jim od 10:00 a od 13:00 budou poskytnuty podrobné informace o profesi řidiče autobusů MHD.

Setkání se může zúčastnit každý, kdo by se chtěl stát řidičem, ale i ten, kdo stále váhá. Je především určeno pro ty, kteří vlastní řidičské oprávnění pro skupinu „B“ a „C“ s platným průkazem profesního osvědčení i bez něj. Dále pak pro řidiče, kteří vlastní řidičské oprávnění pro skupinu „D“. Pokud uchazeči vlastní „B“ nebo „C“, budou moci „D“ získat u DPP bezplatně.

„Uchazeči se na místě dozví mzdové podmínky, jaký je právní vztah nového zaměstnance k DPP, jaká je pracovní doba, zjistí, jaké jsou jeho povinnosti, ale také výhody včetně přínosu pro rodinné příslušníky. Seznámí se například i s výpravnou, vozovým parkem a střediskem garážmistrů. Na veškeré dotazy zájemců budou odpovídat odborní zaměstnanci DPP,“ uvedla Zuzana Větrovcová, vedoucí odd. Výběr a nábor zaměstnanců.

V případě zájmu o tuto pozici je pak nutné před zahájením přijímacího řízení řidiče přezkoušet z jízdy na vozidle, na které vlastní řidičské oprávnění. Dále pak zájemci o pozici podstoupí dopravně psychologické vyšetření lékařskou prohlídku. Pokud budou odpovídat požadavkům, mohou uchazeči v předem dohodnutém termínu nastoupit do speciálního kurzu již jako zaměstnanci DPP.

Pokud se nemůžete v tento den dostavit (na adrese: U Vozovny 6, Praha 10) a máte o práci řidiče autobusů MHD DPP zájem, pak se obraťte na náborovou kancelář DPP, případně využijte formulář na webu DPP: www.dpp.jobs.cz/. Od května 2019 je náborové kontaktní centrum nově dostupné na čísle 800 220 020. Na tuto linku je možné volat zdarma. Náboráři se věnují všem zájemcům v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Určení pracovníci rádi poskytnou veškeré informace o volných pracovních místech. Více informací je také zde: www.dpp.cz/chci-do-dpp-19-04-12/

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2019 bylo ve vlastnictví společnosti 1 162 autobusů, 865 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2019 celkem 10 930 zaměstnanců, z toho 4 265 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.