Informace o změnách v MHD – výluka tramvají v úseku Vozovna Motol – Sídliště Řepy 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od soboty 15. 6. do pátku 28. 6. 2019 opravovat tramvajovou trať v ulicích Makovského a částečně Plzeňské, proto bude v úseku od Vozovny Motol po konečnou tramvají na obratišti Sídliště Řepy obousměrně přerušen tramvajový provoz. DPP bude v úseku měnit kolejnice v obloucích za nové. O pracovních dnech bude výluka provozu tramvají v uvedeném úseku pouze dočasná, a to přibližně od 9. hodiny ranní do 4. odpoledne. Během této doby budou probíhat opravy tramvajové tratě a v místech oprav bude automobilová doprava regulována dočasnými omezeními. V době do 9. hodiny ranní a od 4. odpolední bude v úseku standardní tramvajový provoz.

 DPP chce úsek opravovat obdobným způsobem, jako v současnosti provádí v Modřanské ulici, tj. se střídavým provozem tak, aby o pracovních dnech ve špičkách, kdy většina obyvatel jezdí do/z práce a děti či studenti do/ze školy, byl zachován standardní tramvajový provoz. DPP tím chce přispívat k pohodlnějšímu cestování i během oprav, pokud to jejich charakter umožňuje a minimalizovat nutnost nasazování náhradní autobusové dopravy.

 

Detail výluky

Pracovní dny (pouze mezi přepravními špičkami), vždy od cca 9:10 do cca 16:05

Poslední spoje ráno:

–  ze zastávky Vozovna Motol (z centra) v 8:46 hod.

–  ze zastávky Sídliště Řepy (do centra) v 9:03 hod.

První spoje odpoledne:

–  ze zastávky Vozovna Motol (z centra) v 16:02 hod.

–  ze zastávky Sídliště Řepy (do centra) v 16:18 hod.

 

Víkendy (vždy celý víkend) od soboty od cca 5:00 do neděle do cca 23:30

 

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 9, 10, 98 a 99 budou ve směru od Anděla zkráceny do zastávky Vozovna Motol (nástupní zastávka ve směru do centra je Hotel Golf).

V době trvání jednotlivých výluk je ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava X9.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 225 se do 22. 6. 2019 (do 6:00 hod.) zřizuje zastávka Nevanova (směr Nádraží Veleslavín) ve Skuteckého ulici v autobusové zastávce linky č. 164.

Informační opatření

  • informační vývěsky do dotčených zastávek povrchové dopravy,
  • informátoři v prvních 2 pracovních dnech výluky na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – celkem 4 informátoři
    • informace v češtině i angličtině,
  • hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek,
  • v době výluky na konkrétních místech určení 7 informačních tabulí se základními informacemi v češtině i angličtině .

 

Více informací včetně schématu naleznete zde: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/vozovna-motol-sidliste-repy-docasne-preruseni-provozu-tramvaji/

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2019 bylo ve vlastnictví společnosti 1 162 autobusů, 865 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2019 celkem 10 930 zaměstnanců, z toho 4 265 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.