IKEM potřetí obsadí etičtí hackeři. Dostanou 48 hodin na inovace ve zdravotnictví

 Už potřetí bude Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) hostit European Health Hackathon 2021. Setkání hackerů za účelem inovací ve zdravotnictví se uskuteční ve dnech 19.–21. listopadu 2021 a zúčastní se ho celkem 40 týmů z Česka i ze zahraniční. Hackery čeká intenzivních 48 hodin, během nichž mají za úkol vytvořit prototyp řešení jedné z 15 výzev. Vítězné týmy si rozdělí celkem 11 000 eur, získají řadu partnerských cen, a především dostanou možnost uvést svůj nápad do praxe a reálně pomoci v léčbě pacientů.

 

Na evropský hackathon se letos přihlásilo celkem 190 účastníků, kteří budou soutěžit ve tříčlenných týmech. Každý tým si vybere jednu z 15 výzev, které se úzce dotýkají zapojení technologií do diagnostiky a léčby, a to v oblastech, jako je kardiologie, diabetes, chronická onemocnění nebo třeba komfort pacienta a orientace ve zdravotnickém zařízení.

Hackeři můžou na svých projektech pracovat fyzicky přímo v areálu IKEM nebo online. K dispozici jim po celou dobu budou odborníci z řad lékařů a mentoři z oblastí umělé inteligence nebo datových analýz. Požádat o radu tak budou moct například přednostu Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiřího Froňka, kardiologa Marka Šramka, matematika, odborníka na umělou inteligenci Jana Kubanta, podnikatele a vývojáře Tomáše Kouřima nebo chirurga Tomáše Šebka.

 

Vítěz získá peníze na rozvoj nápadu

 

Program začíná hackerům už ve čtvrtek, kdy se potkají na tzv. Pre-Hack Day. Zde se seznámí s partnery a budou diskutovat o výzvách, které je čekají. Vlastní hackathon začne v pátek 19. listopadu v 9:00 představením výzev a partnerů akce. Práce na projektech odstartuje ve 13:00 a potrvá následujících 48 hodin. Vítězný tým, který obdrží odměnu 3 000 eur a další ceny od partnerů, vyhlásí porota v neděli v 16:30. Účast na slavnostním vyhlášení předběžně potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

„Máme velkou radost, že se z hackathonů v Institutu klinické a experimentální medicíny stala tradice. IKEM letos slaví 50 let od založení, tedy od doby, kdy se spojila špičková medicína s vědou a výzkumem. Toto směřování se snažíme v IKEM nadále rozvíjet a hackathony jsou toho skvělým příkladem. Minulé ročníky ukázaly, že v tomto netradičním formátu, tedy ve spojení hackerů, inovátorů a expertů z různých oborů, a ve velmi krátké době dokážou vzniknout nápady, které mají potenciál dostat se do reálného života a pomoci pacientům i lékařům,“ říká Ing. Petr Raška, vedoucí Odboru informatiky z IKEM.

 

Inovace, které skutečně pomáhají

V loňském roce se stal vítězem tým hackerů, který v rekordně krátkém čas vytvořil funkční aplikaci a demo verzi webu pro optimalizaci podávání parenterálních léků. Řešení díky anonymizovaným datům pacientů umožňuje zpřesnit dávkování léčiv a výrazně usnadňuje práci zdravotnickému personálu.

 

„Při pořádání hackathonů spolupracujeme s odborníky v daném oboru a klademe velký důraz na to, aby výzvy skutečně řešily reálné problémy. Jedním z kritérií při výběru vítěze je možnost efektivně uvést prototyp do praxe. Snažíme se, aby inovace z hackathonů nezůstávaly jen v hlavách programátorů, designérů a dalších expertů. V tom nám samozřejmě velmi pomáhají i naši partneři,“ vysvětluje inovátor a spolupořadatel Tomáš Studeník ze společnosti CEE Hacks.

Mezi partnery akce patří například společnost AstraZeneca, která věnuje grant v hodnotě 200 000 CZK na půlroční spolupráci s jedním z týmů, nebo vývojáři InterSystem, kteří tři nejlepší týmy odmění 3 000 eury a firma Edwards Lifesciences odmění tým, který vyřeší jejich výzvu, 2 000 eury.

15 výzev pro inovátory:

 

 1. Detekce srdečního tepu pomocí mobilního telefonu
 2. Měření kontinuálního močového výdeje u hospitalizovaných pacientů
 3. Mobilní navigace po IKEM (i pro slepé)
 4. Národní registr IVLP receptů (léčivé přípravky individuálně připravené pro konkrétního pacienta)
 5. Volumetrie pro TX jater v prostředí virtuální reality
 6. Zpracování obrazu nohou/ran na základě snímků z termokamery
 7. Předpověď pravděpodobnosti zatížení ambulance na základě dat ze systému zCase a dalších parametrů
 8. Kvantifikace parametru SAD jako prognostického markeru pro diabetickou nohu
 9. Chronické onemocnění ledvin – skrytá hrozba, která nebolí
 10. Detekce aortální stenózy na základě EKG
 11. Detekce aortální stenózy pomocí cNLP (klinické zpracování přirozeného jazyka)
 12. Detekce aortální stenózy z neinvazivních křivek krevního tlaku
 13. 75 let a stále v plné síle – řešení pro pacienty po transkatetrové implantaci aortální chlopně
 14. Předpověď srdečního selhání
 15. Inovace v FHIR (rozhraní pro výměnu elektronických zdravotních záznamů)

 

Další informace a podrobný harmonogram najdete na stránkách akce. Fotografie z předchozích ročníků jsou ke stažení zde.

Co je hackathon?

Hackathon je jednodenní nebo dvoudenní akce, na které skupina programátorů, designerů a expertů (např. lékařů) postaví prototyp řešení problému. Jedná se o bílé, etické, hackery, kteří využívají svých schopností pro dobro ostatních. Tématem hackathonů (nebo také inovačních maratonů) bývají výzvy moderní doby, jako je zdraví, doprava, energetika nebo města. Při práci účastníkům pomáhají odborní mentoři, data z veřejné a soukromé sféry, pizza, energetické nápoje a rychlý internet.

 

O CEE Hacks

CEE Hacks (Insane Business Ideas s.r.o.) je organizátorem globálních hackathonů trvajících 24 nebo 48 hodin. CEE Hacks už uspořádal víc než 10 hackathonů v průmyslových odvětvích, jako jsou zdravotnictví, mobilita, energie, internet věcí a také v sociálních inovacích. CEE Hacks organizoval hackathony pro společnosti jako ŠKODA AUTO DigiLab, IKEM, Plzeňský Prazdroj, Magistrát hl. m. Praha, Visegradský fond a mnoho dalších. Minulé akce si můžete prohlédnout zde: https://www.ceehacks.com/past-events.

 

Partneři

European Health Hackathon se uskuteční pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Partnerem akce jsou dále Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Edwards Lifesciences, AstraZeneca, InterSystems, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, skupina ICZ  a Kraj Vysočina.